Tunnuslukuopas

Kokonaistulos ja Kokonaistulos-%

Mitä kokonaistulos ja kokonaistulosprosentti tarkoittavat

Kokonaistulos kuvaa nimensä mukaisesti yrityksen tilikauden kokonaistulosta. Tällöin tulokseen luetaan mukaan myös satunnaiset ja kertaluonteiset tuotto- sekä kuluerät. Tällaisia satunnaisia eriä ovat tyypillisesti erilaiset kertaluonteiset myyntivoitot ja tappiot, annetut ja saadut konserniavustukset, irtisanomis- ja liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut, liikearvojen sekä omaisuuserien kertaluonteiset alakirjaukset. Pörssiyhtiöillä myös lopetettujen toimintojen luvut sisällytetään normaalisti satunnaisiin eriin.

Laskusääntö

Kokonaistulos = nettotulos +/- satunnaiset erät.

Kokonaistulos-% = 100 * kokonaistulos / liikevaihto.

Tulkinta

Kokonaistulosta on aina hyvä tarkastella nettotuloksen rinnalla, sillä satunnaisilla erillä saattaa olla hyvinkin merkittävä vaikutus yrityksen tunnuslukuihin. Esim. konserniavustusta antavalla yrityksellä vuotuinen nettotulos voi olla vahva, mutta kun koko tulos ohjataan vuosittain konserniavustusten avulla emolle- tai tytäryhtiölle, niin maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden luvut yleensä kärsivät. Syynä tähän on se, että hyvä tulos ei kasvata yhtiön kassaa ja omaa pääomaa, jolloin sekä maksuvalmiuden että vakavaraisuuden tunnusluvut eivät kehity positiivisesti.

570x270_tietopalvelut_taloushallinto

Tilinpäätösanalyysi kilpailijan, asiakkaan ja kumppanin arviointiin 

Tilinpäätösanalyysi on kattavat tietopaketti yrityksen tilasta. Näet yhdestä raportista yrityksen luokituksen sekä taloudelliset tiedot. Analyysi sisältää myös vertailudataa toimialan muihin yrityksiin nähden. 

Tutustu Tilinpäätösanalyysiin

Yhditysrekisteri

Yritysten taloudelliset tunnusluvut Exceliin

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, monipuolinen yrityspoiminta on ratkaisusi. Yrityspoimintaan voi sisällyttää kymmeniä poimintakriteereitä ja saat juuri tarpeitasi vastaavat tunnusluvut käyttöösi.

Kysy poiminnasta asiantuntijoiltamme

Sammio