1500x600_tietopalvelu_tunnuslukuopas_porssitunnusluvut

P/CF-luku kuvaa markkina-arvon ja liiketoiminnan kassavirran suhdetta. Luku voidaan laskea joko osakekohtaisella tasolla tai yritystasolla.

Laskusääntö

P/CF (market capitalization / cash flow from operations) = markkina-arvo / liiketoiminnan kassavirta.

Huom. Kassavirran on vastattava 12:ta kuukautta.

Tulkinta

P/CF-luku kertoo, kuinka monessa vuodessa yritys tekisi markkina-arvonsa verran liiketoiminnan kassavirtaa, mikäli kassavirta säilyisi ennallaan. Liiketoiminnan kassavirta tarkoittaa todellisen rahan liikettä (kassatulot miinus kassamenot) ennen investointien vähentämistä.

Liiketoiminnan kassavirta ei ota huomioon investointeja, käyttöomaisuuden myyntituloja, eikä rahoitukseen liittyviä pääoman lisäyksiä tai takaisinmaksuja.

Toisin sanoen liiketoiminnan kassavirran tulisi olla vähintään sen suuruinen, että yritys pystyy sillä kattamaan investointitarpeet, lainojen lyhennykset sekä osingonmaksun. Hyvin kasvuhakuisilla yrityksillä kassavirta (ennen investointeja ja varsinkin niiden jälkeen) voi jäädä heikoksi tai jopa negatiiviseksi, mikäli käyttöpääoman määrä kasvaa voimakkaasti. Tällöin kassavirtaa ikään kuin sitoutuu yrityksen muihin tase-eriin.

Heikko kassavirta voi johtua myös yrityksen heikosta kannattavuudesta.

Kassavirran tulkinnassa on otettava huomioon, että se on luonteeltaan epävakaampi mutta toisaalta läpinäkyvämpi erä kuin yrityksen tulos. Kassavirran vaihtelu tilikausittain voi johtua pelkästään maksujen ajoittumisesta tai käyttöpääoman väliaikaisista vaihteluista.

Huomioitavaa

Kassavirrasta käytetään myös nimitystä rahavirta, ja sitä koskevaa laskelmaa yritysten tuloskatsauksissa nimitetään yleensä rahavirta- tai rahoituslaskelmaksi.

Alma Talent Tietopalveluiden laskemissa pörssiyhtiöiden P/CF-luvuissa liiketoiminnan rahavirtana käytetään pääsääntöisesti yrityksen rahavirtalaskelmassaan raportoimaa erää, joka lasketaan ko. tilikauden tai viimeisten 12 kuukauden ajalta.