1500x600_tietopalvelu_tunnuslukuopas_porssitunnusluvut

P/E-luku kuvaa osakkeen hinnan ja osakekohtaisen tuloksen suhdetta. Luku voidaan laskea joko osakekohtaisella tasolla tai yritystasolla (markkina-arvo / nettotulos). Molemmissa tapauksissa P/E-luku saa lähtökohtaisesti saman arvon.

Laskusääntö

P/E-luku (price / earnings).

Yritystasolla: markkina-arvo / (nettotulos - vähemmistöosuus tuloksesta).

Osaketasolla: Osakekurssi / osakekohtainen tulos.

Huom. Tuloksen on vastattava 12:ta kuukautta.

Tulkinta

P/E-luku kertoo, kuinka monessa vuodessa yritys tekisi markkina-arvonsa verran tulosta, mikäli tulos pysyisi ennallaan. P/E-luku vaihtelee toimialoittain. Mitä kasvuhakuisemmasta yrityksestä tai toimialasta on kyse, sitä korkeamman arvon P/E-luku yleensä saa. Sijoittaja on valmis maksamaan kasvuodotuksista.

Matalan kasvun yrityksissä ja toimialoilla P/E-luku saa yleensä keskimääräistä matalamman arvon. Suomalaisilla pörssiyhtiöillä keskimääräinen P/E-luku toteutuneilla tuloksilla ja vuoden lopun kursseilla laskettuna on ollut vuosina 2001-2010 keskimäärin 16.

Tuloksen ollessa heikko P/E-luku nousee riippumatta yrityksen kasvuhakuisuudesta. Tuloksen ollessa negatiivinen P/E-lukua ei yleensä esitetä johtuen tulkintasyistä.

Helsingin pörssin yhtiöiden P/E-luvun kehitys 2012-2016, mediaani (vuoden lopun kursseilla):

 20122013201420152016keskimäärin
P/E-luku 12,915,013,715,616,514,74

Huomioitavaa

P/E-lukuja lasketaan ja esitetään monilla tavoilla. Hinnalla tarkoitetaan yleensä yhtiön markkina-arvoa tai osakekurssia tarkasteluhetkellä. Tuloksena voidaan käyttää esimerkiksi viimeisimmän tilikauden tulosta, liukuvaa viimeisten 12 kuukauden tulosta tai analyytikoiden ennustamaa kuluvan kauden tulosennustetta.

Sijoittajan on tärkeä tietää, mitä tulosta milloinkin käytetään sekä myös se, onko tulos oikaistu kertaluonteisista eristä.

Alma Talent Tietopalveluiden laskemissa pörssiyhtiöiden P/E-luvuissa käytetään pääsääntöisesti ko. tilikauden tai viimeisten 12 kuukauden tulosta, josta on oikaistu kertaluonteiset tuotto- ja kuluerät.