Tunnuslukuopas

Tulostuotto-%

Mitä tulostuottoprosentti tarkoittaa

Tulostuotto (earnings yield) kuvaa tuloksen suhdetta pörssikurssiin prosenteissa. Luku voidaan laskea joko osakekohtaisella tasolla tai yritystasolla (nettotulos / markkina-arvo). Molemmissa tapauksissa tulostuotto saa lähtökohtaisesti saman arvon.

Laskusääntö

Tulostuotto-%

Yritystasolla: 100 x ( nettotulos - vähemmistöosuus tuloksesta ) / markkina-arvo.

Osaketasolla: 100 x (tulos/osake) / osakekurssi.

Huom. Tuloksen on vastattava 12:ta kuukautta.

Tulkinta

Tulotuotto kertoo sijoittajalle tuloksen suuruuden sijoituskohteen arvoon nähden ja on siksi hyvin havainnollinen mittari. Sijoittaja voi verrata tulostuottoa esimerkiksi korkotuottoon ottaen kuitenkin huomioon, että 1) osake on lähtökohtaisesti korkosijoitusta riskisempi sijoituskohde, ja 2) tuloksesta vain osa maksetaan sijoittajalle osinkona vuosittai (ja loppu jää yrityksen omiin investointi- ja rahoitustarpeisiin).

Tulostuotto on P/E-luvun käänteisluku, ja tulostuoton (E/P) hyvä puoli P/E-lukuun nähden on se, että tulostuotto ei sisällä epäjatkuvuuskohtaa tuloksen ollessa hyvin pieni tai negatiivinen.

Matalan kasvun yrityksissä ja toimialoilla tulostuotto saa yleensä keskimääräistä korkeamman arvon. Tuloksen ollessa heikko tulostuotto on hyvin pieni tai negatiivinen riippumatta yrityksen kasvuhakuisuudesta.

Helsingin pörssin yhtiöiden tulostuoton kehitys 2012-2016, mediaani (vuoden lopun kursseilla):

 20122013201420152016keskimäärin

Tulostuotto-%

5,94,65,14,94,75,04

Huomioitavaa

Tulostuotto (E/P) voidaan laskea ja esittää monilla tavoilla. Hinnalla (P) tarkoitetaan yleensä yhtiön markkina-arvoa tai osakekurssia tarkasteluhetkellä. Tuloksena (E) voidaan käyttää esimerkiksi viimeisimmän tilikauden tulosta, liukuvaa viimeisten 12 kuukauden tulosta tai analyytikoiden ennustamaa kuluvan kauden tulosennustetta.

Sijoittajan on tärkeä tietää, mitä tulosta milloinkin käytetään sekä myös se, onko tulos oikaistu kertaluonteisista eristä.

Alma Talentin laskemissa pörssiyhtiöiden tulostuotoissa käytetään pääsääntöisesti ko. tilikauden tai viimeisten 12 kuukauden tulosta, josta on oikaistu kertaluonteiset tuotto- ja kuluerät.

Yhditysrekisteri

Yritysten taloudelliset tunnusluvut Exceliin

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, monipuolinen yrityspoiminta on ratkaisusi. Yrityspoimintaan voi sisällyttää kymmeniä poimintakriteereitä ja saat juuri tarpeitasi vastaavat tunnusluvut käyttöösi.

Kysy poiminnasta asiantuntijoiltamme

rating

Parhaat pörssiyhtiöt

Kauppalehden listan tavoitteena on löytää suomalaiset pörssiyhtiöt, joilla on paljon arvonnousuun ja osinkoon myönteisesti vaikuttavia ominaisuuksia. Kymmenelle parhaalle yhtiölle annetaan 5 tähteä.

Tutustu listaan 

Kauppalehden pörssi

Kauppalehti tarjoaa tärkeimmät talousuutiset sekä Helsingin pörssin katsaukset.

Siirry Kauppalehden Pörssi-osioon

Sammio