1500x600_tietopalvelu_tunnuslukuopas_porssitunnusluvut

Yritysarvo, velaton arvo

Yritysarvo, toiselta nimeltään velaton arvo, kuvaa pörssiyhtiön markkina-arvoa lisättynä korollisilla nettoveloilla. Listaamattomalla yhtiöllä yritysarvolla voidaan tarkoittaa esimerkiksi arvonmäärityksen lopputuloksena määritettyä yrityksen velatonta arvoa.

Laskusääntö

Yritysarvo (Enterprise value, EV) = markkina-arvo + ( korolliset velat - likvidit varat ).

Tulkinta

Yritysarvo kuvaa yrityksen markkina-arvoa ikään kuin yritysostajan kannalta. Yritysostaja joutuu ostohinnan lisäksi vastaamaan ostokohteen mukana tulevista veloista, vrt. asunnon velaton hinta.

Yritysarvo (ja siitä johdetut arvostusluvut, kuten EV/EBIT) antaa tietyllä tavalla markkina-arvoa vertailukelpoisemman kuvan yrityksen arvosta esimerkiksi tilanteessa, jossa toisella yrityksellä on runsaasti korollista velkaa ja toinen on nettovelaton.

Mikäli yrityksen likvidit rahavarat ovat suuremmat kuin korolliset velat, tällöin yritysarvoa laskettaessa markkina-arvosta vähennetään tämä erotus eli ns. nettokassa, ja yritysarvo jää näin markkina-arvoa pienemmäksi.

Yritysarvoa käytetään yksittäisen pörssiyhtiön tai pörssiyhtiöiden keskimääräisten arvostuslukujen laskennassa. Tällöin yritysarvosta käytetään kaavassa lyhennettä EV, enterprise value.

Huomioitavaa

Vuosittaiset yritysarvot lasketaan yleensä vuoden lopun osakemäärällä, osakekurssilla ja nettoveloilla.

Jos yritysarvo lasketaan reaaliaikaisesti vallitsevalla pörssikurssilla, tällöin korolliset nettovelat poimitaan yrityksen viimeisimmästä tulos- tai osavuosikatsauksesta.

Yritysarvoa ei tule sekoittaa markkina-arvoon, josta on oma tunnuslukuohjeensa.