1500x600_tietopalvelu_tunnuslukuopas_tehokkuus

Jalostusarvo / henkilö

Jalostusarvo / henkilö -tunnusluku on yleisesti käytetty henkilötyön tehokkuuden mittari.

Laskusääntö

Jalostusarvo / henkilö = jalostusarvo (12 kk) / henkilöstömäärä keskimäärin tilikauden aikana.

Tulkinta

Jalostusarvo kuvaa yrityksen hankkimilleen tavaroille ja palveluille tuottamaa lisäarvoa, jolloin jalostusarvo / henkilö kuvaa tuotetun lisäarvon määrää yhtä työntekijää kohden.

Tunnuslukua voidaan vertailla vain saman toimialan yritysten kesken. Tällöinkin vertailua vaikeuttaa se, että osa yrityksen työpanoksesta voidaan ostaa ulkoisina palveluina, jolloin todellinen työpanos ei näy yrityksen henkilöstökuluissa. Myös keskimääräinen henkilöstöluku voi olla harhaanjohtava sisältäen esim. lomautettua henkilöstöä.