Tunnuslukuopas

Käyttöpääoma ja käyttöpääoma-%

Mitä käyttöpääoma ja käyttöpääomaprosentti tarkoittavat

Käyttöpääoma (working capital) mittaa yrityksen juoksevaan toimintaan sitoutuvan rahoituksen määrää ja siten myös pääoman käytön tehokkuutta. Käyttöpääoman rahoituslähteitä ovat lyhytaikainen ja pitkäaikainen vieras pääoma sekä oma pääoma.

Pääomaa sitoutuu yrityksen toiminnan eri vaiheissa, johtuen rahasiirtojen viiveestä suoritteeseen nähden. Pääomaa sitoutuu esimerkiksi vaihto-omaisuuteen ja myyntisaamisiin. Toisaalta yritys saa ostoveloilleen maksuaikaa ja suoritteen usein käyttöönsä ennen varsinaista maksutapahtumaa. Käyttöpääoma ilmoittaa siten liiketoiminnan aiheuttaman, pääomalla katettavan käyttörahoituksen tarpeen.

Käyttöpääomaprosentissa käyttöpääoma suhteutetaan liikevaihtoon, koska käyttöpääoman erät ovat riippuvaisia liikevaihdon määrästä. Käyttöpääomaprosenttia voidaan vertailla vain saman toimialan yritysten kesken.

Laskusääntö

Käyttöpääoma = vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + sisäiset myyntisaamiset + osatuloutuksen saamiset - ostovelat - sisäiset ostovelat - saadut ennakot.

Käyttöpääoma-% = 100 x käyttöpääoma / liikevaihto (12 kk).

Tulkinta

Saadut ennakot ja osatuloutuksen saamiset ovat keskeneräisiin töihin liittyviä eriä, joten ne huomioidaan tunnuslukua laskettaessa.

Joillakin yhtiöillä, esimerkiksi pörsiyhtiö Koneella, käyttöpääoma on ollut ennakkomaksujen johdosta negatiivinen, jolloin yrityksellä ei sitoudu rahaa juoksevaan liiketoimintaan.

Lähtökohtaisesti on sitä parempi, mitä pienemmällä käyttöpääomalla yritys selviää.

Yrityksen kasvaessa sen käyttöpääoman tarve lisääntyy, ja käyttöpääomaprosentti yhdessä liikevaihtoennusteen kanssa antaa kuvan siitä, paljonko liiketoimintaan tarvitaan rahoitusta yrityksen kasvaessa.

 

Yhditysrekisteri

Yritysten taloudelliset tunnusluvut Exceliin

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, monipuolinen yrityspoiminta on ratkaisusi. Yrityspoimintaan voi sisällyttää kymmeniä poimintakriteereitä ja saat juuri tarpeitasi vastaavat tunnusluvut käyttöösi.

Kysy poiminnasta asiantuntijoiltamme

570x270_tietopalvelut_taloushallinto

Tilinpäätösanalyysi kilpailijan, asiakkaan ja kumppanin arviointiin 

Tilinpäätösanalyysi on kattavat tietopaketti yrityksen tilasta. Näet yhdestä raportista yrityksen luokituksen sekä taloudelliset tiedot. Analyysi sisältää myös vertailudataa toimialan muihin yrityksiin nähden. 

Tutustu Tilinpäätösanalyysiin

Sammio