1500x600_tietopalvelu_tunnuslukuopas_tehokkuus

Liikevaihto / henkilö

Laskusääntö

Liikevaihto / henkilö = liikevaihto (12 kk) / henkilöstömäärä keskimäärin

Tulkinta

Tunnuslukua voidaan vertailla vain saman toimialan yritysten kesken. Liikevaihto / henkilö on tyypillisesti korkea esimerkiksi kaupan alalla ja matala työvoimaintensiivisillä aloilla, kuten palvelualalla.

Huomioitavaa

Yritysten välistä vertailua vaikeuttaa se, että yritys voi ostaa henkilöstöpalveluita myös ulkopuolisina palveluina, jolloin käytetty työmäärä ei näy henkilöstön lukumäärässä. Myöskään keskimääräiset henkilöstöluvut eivät aina ole keskenään verrannollisia, vaan voivat sisältää mm. lomautettua henkilöstöä. Yritysten käyttämä laskentatapa voi myös vaihdella osa-aikaisen ja määräaikaisen henkilöstön laskennassa.