Tunnuslukuopas

Myyntisaamisten kiertoaika

Mitä myyntisaamisten kiertoaika tarkoittaa

Tunnusluku ilmoittaa, kuinka monta päivää yrityksen liikevaihto on keskimäärin saamisina, ennen kuin se saadaan rahana kassaan. Luku mittaa yrityksen perinnän tehokkuutta ja toisaalta yrityksen asiakkailleen antamia maksuaikoja. Mitä pitempiä maksuaikoja yritys tarjoaa tai mitä hitaammin asiakkaat maksavat laskunsa, sitä enemmän pääomia sitoutuu yrityksen prosesseihin.

Laskusääntö

Myyntisaamisten kiertoaika (päivää) = 365 * myyntisaamiset / liikevaihto (12 kk).

Tulkinta

Mitä nopeammin myyntisaatavat kiertävät, sitä paremmin yrityksen perintä toimii. Tehostamalla myyntisaamisten kiertoa yritys voi nostaa tulorahoituksensa riittävyyttä ja parantaa likviditeettiään.

Yrityksen likviditeettitilanteen kannalta tasapainoisena pidetään tilannetta, missä myyntisaamisten ja ostovelkojen kiertoajat ovat likimäärin yhtä suuret. Kiertonopeuslukujen arvot eivät saisi olla kuitenkaan liian suuria, koska tällaiset arvot rasittavat likviditeettiä sitomalla pääomia prosesseihin liian pitkäksi aikaa.

Pitkä myyntisaamisten kiertoaika yhdistettynä heikkoon kannattavuuteen ja yleistaloudelliseen tilaan kertoo usein myyntisaamisissa olevista epäkuranteista eristä.

Tunnusluvun tavoitetaso määräytyy toimialalla vallitsevien maksuaikojen perusteella. Luku on toimialakohtainen, jolloin on syytä tutkia toimialan keskimääräisiä maksuaikoja.

Huomioitavaa

Tunnusluvun heikkoutena on sen sitoutuminen tilinpäätösajankohtaan. Tilinpäätöspäivänä myyntisaamiset saattavat olla normaalista poikkeavat.

Myyntisaamisiin sisältyy myös usein eriä, jotka eivät sisälly liikevaihtoon esim. liikevaihtovero, kuljetukset, käyttöomaisuuden myynti ja valmistevero. Tällöin tunnusluvun arvo saattaa olla epätarkka.

Yhditysrekisteri

Yritysten taloudelliset tunnusluvut Exceliin

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, monipuolinen yrityspoiminta on ratkaisusi. Yrityspoimintaan voi sisällyttää kymmeniä poimintakriteereitä ja saat juuri tarpeitasi vastaavat tunnusluvut käyttöösi.

Kysy poiminnasta asiantuntijoiltamme

570x270_tietopalvelut_taloushallinto

Tilinpäätösanalyysi kilpailijan, asiakkaan ja kumppanin arviointiin 

Tilinpäätösanalyysi on kattavat tietopaketti yrityksen tilasta. Näet yhdestä raportista yrityksen luokituksen sekä taloudelliset tiedot. Analyysi sisältää myös vertailudataa toimialan muihin yrityksiin nähden. 

Tutustu Tilinpäätösanalyysiin

Sammio