Tunnuslukuopas

Nettokäyttöpääoma ja nettokäyttöpääoma-%

Mitä nettokäyttöpääoma ja nettokäyttöpääomaprosentti tarkoittavat

Nettokäyttöpääoma (net working capital) ilmaisee pitkäaikaisella vieraalla pääomalla ja omalla pääomalla rahoitettavan rahoitus- ja vaihto-omaisuuden määrän. Tunnuslukua voidaan vertailla vain saman toimialan yritysten kesken.

Nettokäyttöpääomaprosentissa nettokäyttöpääoma suhteutetaan liikevaihtoon, koska nettokäyttöpääoman erät ovat riippuvaisia liikevaihdon määrästä.

Laskusääntö

Nettokäyttöpääoma = vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus - lyhytaikainen vieras pääoma.

Nettokäyttöpääoma-% = 100 x nettokäyttöpääoma / liikevaihto (12 kk).

Rahoitusomaisuus = lyhytaikaiset saamiset + rahat ja rahoitusarvopaperit.

Tulkinta

Käyttöpääomaprosentit kuvaavat, kuinka paljon ja minkälaista pääomaa yrityksen toimintaan on sitoutunut. Nettokäyttöpääoma kuvaa pitkäaikaisen pääoman tarpeen rahoitus- ja vaihto-omaisuuden rahoittamiseksi.

Yrityksen kasvaessa sen nettokäyttöpääoman tarve lisääntyy, ja nettokäyttöpääomaprosentti yhdessä liikevaihtoennusteen kanssa antaa kuvan siitä, kuinka paljon pitkäaikaista rahoitusta yritys liiketoiminnalleen kasvaessaan tarvitsee.

Huomioitavaa

Nettokäyttöpääoma pystytään laskemaan suppeammista tasetiedoista kuin käyttöpääoma.

Yhditysrekisteri

Yritysten taloudelliset tunnusluvut Exceliin

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, monipuolinen yrityspoiminta on ratkaisusi. Yrityspoimintaan voi sisällyttää kymmeniä poimintakriteereitä ja saat juuri tarpeitasi vastaavat tunnusluvut käyttöösi.

Kysy poiminnasta asiantuntijoiltamme

570x270_tietopalvelut_taloushallinto

Tilinpäätösanalyysi kilpailijan, asiakkaan ja kumppanin arviointiin 

Tilinpäätösanalyysi on kattavat tietopaketti yrityksen tilasta. Näet yhdestä raportista yrityksen luokituksen sekä taloudelliset tiedot. Analyysi sisältää myös vertailudataa toimialan muihin yrityksiin nähden. 

Tutustu Tilinpäätösanalyysiin

Sammio