1500x600_tietopalvelu_tunnuslukuopas_tehokkuus

Nettokäyttöpääoma ja nettokäyttöpääoma-%

Nettokäyttöpääoma (net working capital) ilmaisee pitkäaikaisella vieraalla pääomalla ja omalla pääomalla rahoitettavan rahoitus- ja vaihto-omaisuuden määrän. Tunnuslukua voidaan vertailla vain saman toimialan yritysten kesken.

Nettokäyttöpääomaprosentissa nettokäyttöpääoma suhteutetaan liikevaihtoon, koska nettokäyttöpääoman erät ovat riippuvaisia liikevaihdon määrästä.

Laskusääntö

Nettokäyttöpääoma = vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus - lyhytaikainen vieras pääoma.

Nettokäyttöpääoma-% = 100 x nettokäyttöpääoma / liikevaihto (12 kk).

Rahoitusomaisuus = lyhytaikaiset saamiset + rahat ja rahoitusarvopaperit.

Tulkinta

Käyttöpääomaprosentit kuvaavat, kuinka paljon ja minkälaista pääomaa yrityksen toimintaan on sitoutunut. Nettokäyttöpääoma kuvaa pitkäaikaisen pääoman tarpeen rahoitus- ja vaihto-omaisuuden rahoittamiseksi.

Yrityksen kasvaessa sen nettokäyttöpääoman tarve lisääntyy, ja nettokäyttöpääomaprosentti yhdessä liikevaihtoennusteen kanssa antaa kuvan siitä, kuinka paljon pitkäaikaista rahoitusta yritys liiketoiminnalleen kasvaessaan tarvitsee.

Huomioitavaa

Nettokäyttöpääoma pystytään laskemaan suppeammista tasetiedoista kuin käyttöpääoma.