Tunnuslukuopas

Pääoman kiertonopeus

Mitä pääoman kiertonopeus tarkoittaa

Pääoman kiertonopeus ilmoittaa, kuinka monta kertaa vuodessa yritys ehtii kierrättää taseeseensa sitoutuneita pääomia liiketoiminnassaan. Kiertonopeus lasketaan jakamalla liikevaihto kokonaispääomalla.

Laskusääntö

Pääoman kiertonopeus = 100 x liikevaihto (12 kk) / oikaistun taseen loppusumma keskimäärin.

Tulkinta

Mitä pienemmän arvon tunnusluku saa, sitä hitaampi kiertonopeus on ja sitä pidemmäksi ajaksi pääomaa on sidottuna tuotantoon. Hyvä pääomien tuottavuus edellyttää pääomien tehokasta käyttöä.

Huomioitavaa

Tunnusluvun jakajana käytetään joskus keskimääräistä sijoitetun pääoman määrää. Näin laskettua tunnuslukua kutsutaan sijoitetun pääoman kiertonopeudeksi. Tunnusluvun arvo vaihtelee varsin paljon toimialoittain.

Yhditysrekisteri

Yritysten taloudelliset tunnusluvut Exceliin

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, monipuolinen yrityspoiminta on ratkaisusi. Yrityspoimintaan voi sisällyttää kymmeniä poimintakriteereitä ja saat juuri tarpeitasi vastaavat tunnusluvut käyttöösi.

Kysy poiminnasta asiantuntijoiltamme

570x270_tietopalvelut_taloushallinto

Tilinpäätösanalyysi kilpailijan, asiakkaan ja kumppanin arviointiin 

Tilinpäätösanalyysi on kattavat tietopaketti yrityksen tilasta. Näet yhdestä raportista yrityksen luokituksen sekä taloudelliset tiedot. Analyysi sisältää myös vertailudataa toimialan muihin yrityksiin nähden. 

Tutustu Tilinpäätösanalyysiin

Sammio