1500x600_tietopalvelu_tunnuslukuopas_tehokkuus

Pääoman kiertonopeus

Pääoman kiertonopeus ilmoittaa, kuinka monta kertaa vuodessa yritys ehtii kierrättää taseeseensa sitoutuneita pääomia liiketoiminnassaan. Kiertonopeus lasketaan jakamalla liikevaihto kokonaispääomalla.

Laskusääntö

Pääoman kiertonopeus = 100 x liikevaihto (12 kk) / oikaistun taseen loppusumma keskimäärin.

Tulkinta

Mitä pienemmän arvon tunnusluku saa, sitä hitaampi kiertonopeus on ja sitä pidemmäksi ajaksi pääomaa on sidottuna tuotantoon. Hyvä pääomien tuottavuus edellyttää pääomien tehokasta käyttöä.

Huomioitavaa

Tunnusluvun jakajana käytetään joskus keskimääräistä sijoitetun pääoman määrää. Näin laskettua tunnuslukua kutsutaan sijoitetun pääoman kiertonopeudeksi. Tunnusluvun arvo vaihtelee varsin paljon toimialoittain.