1500x600_tietopalvelu_tunnuslukuopas_toiminnan-laajuus
Mikro- tai pienyritys voi julkistaa tuloslaskelmansa bruttotuloksella alkavana.

Laskusääntö

Bruttotulos = Liikevaihto +/- valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos + valmistus omaan käyttöön + liiketoiminnan muut tuotot - materiaalit ja palvelut.

Tulkinta

Bruttotulos kertoo yrityksen euromääräisen kannattavuuden edellä mainittujen erien jälkeen.

Bruttotuloksella alkava tuloslaskelma piilottaa yrityksen liikevaihdon, jolloin toiminnan varsinainen volyymi ei tule esille. Esimerkiksi 1 miljoonan euron ja 10 miljoonan euron liikevaihdon yrityksillä voi olla sama bruttotulos.

Toimintokohtaisessa tuloslaskelmassa bruttotulosta laskettaessa liikevaihdosta ja liiketoiminnan muista tuotoista vähennetään hankinnan ja valmistuksen kulut.

Huomoitavaa

Katso myös myyntikate.