1500x600_tietopalvelu_tunnuslukuopas_toiminnan-laajuus
Mikro- tai pienyritys voi julkistaa tuloslaskelmansa bruttotuloksella alkavana.

Laskusääntö

Bruttotulos = Liikevaihto +/- valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos + valmistus omaan käyttöön + liiketoiminnan muut tuotot - materiaalit ja palvelut.

Tulkinta

Bruttotulos kertoo yrityksen euromääräisen kannattavuuden edellä mainittujen erien jälkeen.

Bruttotuloksella alkava tuloslaskelma piilottaa yrityksen liikevaihdon, jolloin toiminnan varsinainen volyymi ei tule esille. Esimerkiksi 1 miljoonan euron ja 10 miljoonan euron liikevaihdon yrityksillä voi olla sama bruttotulos.

Toimintokohtaisessa tuloslaskelmassa bruttotulosta laskettaessa liikevaihdosta ja liiketoiminnan muista tuotoista vähennetään hankinnan ja valmistuksen kulut.

Huomoitavaa

Katso myös myyntikate.

570x270_tietopalvelut_taloushallinto

Tilinpäätösanalyysi kilpailijan, asiakkaan ja kumppanin arviointiin 

Tilinpäätösanalyysi on kattavat tietopaketti yrityksen tilasta. Näet yhdestä raportista yrityksen luokituksen sekä taloudelliset tiedot. Analyysi sisältää myös vertailudataa toimialan muihin yrityksiin nähden. 

Tutustu Tilinpäätösanalyysiin