Alma Talentin tunnuslukuopas

Laskutus

Mitä laskutus tarkoittaa

Tunnusluku kuvaa yrityksen liiketoiminnan laajuutta ja se mahdollistaa yritysten vertailun volyymin osalta. Laskutusta käytetään usein liikevaihdon sijaan, kun analysoidaan yrityksiä, joiden liikevaihto koostuu kertasuorituksista (rakennusliikkeet, telakat, suunnittelutoimistot). Mikäli yrityksen liikevaihtoon sisältyy vain tilikauden aikana päättyneiden töiden tuloutus, voi yrityksen liikevaihto vaihdella voimakkaasti vuosittain. Tällöin yrityksen volyymin kehityksen arviointi tehdään tavallisesti laskutuksen perusteella.

Laskusääntö

  • Laskutus = liikevaihto + saadut ennakot tilikauden lopussa - saadut ennakot tilikauden alussa

Katso myös liikevaihto.

Alma Talent Analysaattori

Seuraa yritysten taloudellista kehitystä Analysaattorissa

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, tutustu Analysaattoriin. Palvelun avulla voit mm. seurata yrityksissä tapahtuvia muutoksia, vertailla listan yrityksiä muihin yritysryhmiin tai tiettyyn toimialaan.