Tunnuslukuopas

Investointien omarahoitusprosentti

Mitä investointien omarahoitusprosentti tarkoittaa

Investointien omarahoitusprosentti mittaa sitä, kuinka suuri osa yrityksen investoinneista sekä kasvuun sitoutuvasta käyttöpääoman rahoituksesta on pystytty rahoittamaan kokonaistulorahoituksella (sisältäen kertaluonteiset erät) ja oman pääoman lisäsijoituksilla.

Laskusääntö

Investointien omarahoitus-% = 100 x ( kokonaistulos + poistot + oman pääoman lisäsijoitukset ) / käyttöomaisuusinvestoinnit.

Tulkinta

Kokonaistulos sisältää myös kertaluonteiset ja satunnaiset tuotto- ja kuluerät. Tunnusluku mittaa kokonaistulorahoituksen ja oman pääoman sijoitusten riittävyyttä investointimenoihin.Säilyttääkseen rahoitusrakenteensa yrityksen tulisi pystyä kattamaan osa investointitarpeestaan tulorahoituksensa avulla. Mikäli siihen ei pystytä, yrityksen velkaisuus kasvaa.

Investointien omarahoitusprosentin ohjeelliset arvot ovat seuraavat:

Hyväyli 80 %
Tyydyttävä50–79 %
Välttävä30–49 %
Heikkoalle 30 %

Huomoitavaa

Tunnusluvun vuosittaiset heilahtelut voivat olla suuria, sillä sekä tulorahoitus että investoinnit voivat vaihdella huomattavasti vuosittain.Taseesta laskettuna investoinnit ovat usein nettoinvestointeja ja laskentatapa voi näin ollen olla epätarkka.

570x270_tietopalvelut_taloushallinto

Tilinpäätösanalyysi kilpailijan, asiakkaan ja kumppanin arviointiin 

Tilinpäätösanalyysi on kattavat tietopaketti yrityksen tilasta. Näet yhdestä raportista yrityksen luokituksen sekä taloudelliset tiedot. Analyysi sisältää myös vertailudataa toimialan muihin yrityksiin nähden. 

Tutustu Tilinpäätösanalyysiin

Yhditysrekisteri

Yritysten taloudelliset tunnusluvut Exceliin

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, monipuolinen yrityspoiminta on ratkaisusi. Yrityspoimintaan voi sisällyttää kymmeniä poimintakriteereitä ja saat juuri tarpeitasi vastaavat tunnusluvut käyttöösi.

Kysy poiminnasta asiantuntijoiltamme

Sammio