Tunnuslukuopas

Investointien tulorahoitusprosentti

Mitä investointien tulorahoitusprosentti tarkoittaa

Investointien tulorahoitusprosentti mittaa sitä, kuinka suuri osa yrityksen investoinneista on pystytty rahoittamaan kokonaistulorahoituksella (sisältäen kertaluonteiset erät). Loppuosa tilikauden investoinneista katetaan joko omalla tai vieraalla pääomalla.

Laskusääntö

Investointien tulorahoitus-% = 100 x ( kokonaistulos + poistot ) / ( investointimenot + investoinnit muihin sijoituksiin ja saamisiin )

Tulkinta

Kokonaistulos sisältää myös kertaluonteiset ja satunnaiset tuotto- ja kuluerät. Tunnusluku mittaa varsinaisen toiminnan ja satunnaisten tuottojen riittävyyttä investointimenoihin.

Säilyttääkseen rahoitusrakenteensa yrityksen tulisi pystyä kattamaan osa investointitarpeestaan tulorahoituksellaan. Mikäli siihen ei pystytä, yritys velkaantuneisuus kasvaa tai yritys joutuu käyttämään pääomiaan investointeihin.

Huomoitavaa

Tunnusluvun vuosittaiset heilahtelut voivat olla suuria, sillä sekä tulorahoitus että investoinnit voivat vaihdella huomattavasti vuosittain. Taseesta laskettuna investoinnit ovat usein nettoinvestointeja ja laskentatapa voi olla epätarkka.

Tunnusluvun osoittajassa voidaan käyttää myös puhtaasti kassavirtapohjaista rahoitusjäämää.

570x270_tietopalvelut_taloushallinto

Tilinpäätösanalyysi kilpailijan, asiakkaan ja kumppanin arviointiin 

Tilinpäätösanalyysi on kattavat tietopaketti yrityksen tilasta. Näet yhdestä raportista yrityksen luokituksen sekä taloudelliset tiedot. Analyysi sisältää myös vertailudataa toimialan muihin yrityksiin nähden. 

Tutustu Tilinpäätösanalyysiin

Yhditysrekisteri

Yritysten taloudelliset tunnusluvut Exceliin

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, monipuolinen yrityspoiminta on ratkaisusi. Yrityspoimintaan voi sisällyttää kymmeniä poimintakriteereitä ja saat juuri tarpeitasi vastaavat tunnusluvut käyttöösi.

Kysy poiminnasta asiantuntijoiltamme

Sammio