Alma Talent Tietopalvelut | Tunnuslukuopas  | Vakavaraisuus

Korolliset nettovelat / käyttökate -%

Tunnusluku kuvaa sitä, kuinka nopeasti yritys saisi nykyisellä tulostahdilla maksettua velkansa, jos käyttökate käytettäisiin kokonaisuudessaan velkojen maksuun.

Laskusääntö

100 x korolliset nettovelat / käyttökate (12 kk).

Tulkinta

Tunnusluku osoittaa sen, kuinka monessa vuodessa yritys pystyisi maksamaan pois korolliset velkansa käyttökatteellaan olettaen, että yritys ei esimerkiksi investoi tai jaa osinkoa.

Esimerkiksi pörssiyhtiö Keskolla on taloudellisena tavoitteena, että tunnusluku on pienempi kuin 3 ja Fortumilla, että tunnusluku on noin 3 (2011).

Huomioitavaa

On huomattava, että tunnusluku ei ota huomioon korkokuluja, jotka voivat olla merkittäviä, mikäli esim. yleinen korkotaso on korkea.

Katso myös tunnusluku Vieraan pääoman takaisinmaksuaika