Tunnuslukuopas

Nettorahoituskulu-%, rahoitusrasite

Mitä nettorahoituskuluprosentti ja rahoitusrasite tarkoittavat

Nettorahoituskuluprosentti kertoo juoksevien rahoituskulujen osuuden liikevaihdosta. Mitä suurempi tämä osuus on, sitä korkeammaksi yrityksen käyttökatevaatimukset nousevat.

Laskusääntö

Nettorahoituskulu-% = 100 x nettorahoituskulut / liikevaihto.

Tulkinta

Jotta yrityksen toiminta olisi vakaalla pohjalla, tulisi velkataakan olla tasapainossa yrityksen liiketoiminnan volyymin kanssa. Mikäli yrityksen rahoitusrasite nousee liian korkeaksi, voi se vaikeuttaa oleellisesti yrityksen toimintaa. Korkean velkataakan omaava yritys muodostuu helposti alttiiksi toimintaympäristössä tapahtuville muutoksille, joita ovat esim. liikevaihdon tai korkotason muutokset. Koska yrityksen rahoituskulut eivät normaalisti jousta, saattaa korkean rahoitusrasitteen omaava yritys joutua yllättäviin katevaikeuksiin esim. toiminnan volyymin laskiessa. Vastaavasti rahoituskustannusten nousu johtaa yrityksessä välittömästi korkeampaan katevaatimukseen tai vaihtoehtoisesti liikevaihtoa on pystyttävä kasvattamaan olemassa olevalla katetasolla.

Nettorahoituskuluprosentti voi olla negatiivinen, jolloin yrityksen rahoitus tuottaa voittoa. Tällöin yrityksen rahoitusvarat tavallisesti ylittävät korollisten velkojen määrän ja yritys on käytännössä nettovelaton.

Huomioitavaa

Tunnusluku on riippuvainen toimialasta ja yrityksen pääomarakenteesta.Volyymin muutokset saattavat aiheuttaa tunnuslukuun voimakasta vuotuista vaihtelua. Myös suuret valuuttakurssitappiot/-voitot voivat heiluttaa tunnusluvun vuotuisia arvoja

570x270_tietopalvelut_taloushallinto

Tilinpäätösanalyysi kilpailijan, asiakkaan ja kumppanin arviointiin 

Tilinpäätösanalyysi on kattavat tietopaketti yrityksen tilasta. Näet yhdestä raportista yrityksen luokituksen sekä taloudelliset tiedot. Analyysi sisältää myös vertailudataa toimialan muihin yrityksiin nähden. 

Tutustu Tilinpäätösanalyysiin

Yhditysrekisteri

Yritysten taloudelliset tunnusluvut Exceliin

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, monipuolinen yrityspoiminta on ratkaisusi. Yrityspoimintaan voi sisällyttää kymmeniä poimintakriteereitä ja saat juuri tarpeitasi vastaavat tunnusluvut käyttöösi.

Kysy poiminnasta asiantuntijoiltamme

Sammio