Tunnuslukuopas

Rahoituskulujen hoitokate

Mitä rahoituskulujen hoitokate tarkoittaa

Tunnusluvun ideana on suhteuttaa vieraan pääoman hoitamiseen käytettävissä oleva tulorahoituksen määrä vieraasta pääomasta tilikaudella maksettavien korkojen määrään. Rahoituskulujen hoitokate kertoo, kuinka monta kertaa yritys olisi pystynyt maksamaan vieraasta pääomasta aiheutuneet juoksevat kulut varsinaisen toiminnan tuottamalla tulorahoituksellaan.

Laskusääntö

Rahoituskulujen hoitokate = ( rahoitustulos + rahoituskulut ) / Rahoituskulut.

Tulkinta

Tunnusluvun osoittaja sisältää yrityksen varsinaisen toiminnan tulorahoituksen ennen rahoituskulujen maksua ja nimittäjässä on vastaavasti yrityksen rahoituskulut. Tunnusluvun arvon jäädessä alle yhden ei yritys ole kyennyt suoriutumaan tulorahoituksellaan juoksevista rahoituskuluistaan. Tällöin yritys on tavallisesti joutunut paikkaamaan tulorahoituksensa alijäämää, joko vieraalla / omalla pääomalla tai likviditeettireservejään purkamalla.

Yrityksen tulorahoitus saattaa vaihdella vuosittain, joten yksittäisten tilikausien sijaan on hyvä tarkastella tunnuslukua useamman vuoden jaksolta, jolloin saadaan kuva yrityksen tulorahoituksen tasosta ja juoksevien rahoituskulujen hoitokyvystä.

Huomioitavaa

Tunnusluku ei ota huomioon sitä, että yrityksen tulisi pystyä kattamaan tuloksestaan myös lainojen lyhennyksiä, investointeja ja osingonjakoa. Tunnusluvun arvo voi vaihdella vuosittain huomattavasti johtuen esimerkiksi muutoksista yrityksen liikevaihdossa, kannattavuudessa tai poikkeuksellisissa erissä. Rahoituskulujen hoitokate ei myöskään huomioi kaikkia lainojen maksuun käytössä olevia rahoituslähteitä, kuten aikaisempina tilikausina kertyneitä rahoitusvaroja tai satunnaisia tuottoja.

Rahoitustuloksen sijasta tunnusluvun osoittajassa voidaan käyttää myös puhtaasti kassavirtapohjaista rahoitusjäämää.

570x270_tietopalvelut_taloushallinto

Tilinpäätösanalyysi kilpailijan, asiakkaan ja kumppanin arviointiin 

Tilinpäätösanalyysi on kattavat tietopaketti yrityksen tilasta. Näet yhdestä raportista yrityksen luokituksen sekä taloudelliset tiedot. Analyysi sisältää myös vertailudataa toimialan muihin yrityksiin nähden. 

Tutustu Tilinpäätösanalyysiin

Yhditysrekisteri

Yritysten taloudelliset tunnusluvut Exceliin

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, monipuolinen yrityspoiminta on ratkaisusi. Yrityspoimintaan voi sisällyttää kymmeniä poimintakriteereitä ja saat juuri tarpeitasi vastaavat tunnusluvut käyttöösi.

Kysy poiminnasta asiantuntijoiltamme

Sammio