Tunnuslukuopas

Rahoituskuluprosentti keskimäärin

Mitä rahoituskuluprosentti keskimäärin tarkoittaa

Tunnusluvun avulla voidaan arvioida yritykselle vieraan pääoman käytöstä aiheutuneita kustannuksia. Tunnuslukua voidaan verrata kulloinkin vallitsevaan yleiseen korkotasoon.

Laskusääntö

Rahoituskulu-% keskimäärin = 100 x Rahoituskulut (12 kk) / Korollinen vieras pääoma keskimäärin tilikauden aikana.

Korollinen vieras pääoma keskimäärin lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona.

Huomioitavaa

Korolliseen vieraaseen pääomaan lasketaan myös sellaiset korolliset velat, jotka ovat tilapäisesti korottomia.

570x270_tietopalvelut_taloushallinto

Tilinpäätösanalyysi kilpailijan, asiakkaan ja kumppanin arviointiin 

Tilinpäätösanalyysi on kattavat tietopaketti yrityksen tilasta. Näet yhdestä raportista yrityksen luokituksen sekä taloudelliset tiedot. Analyysi sisältää myös vertailudataa toimialan muihin yrityksiin nähden. 

Tutustu Tilinpäätösanalyysiin

Yhditysrekisteri

Yritysten taloudelliset tunnusluvut Exceliin

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, monipuolinen yrityspoiminta on ratkaisusi. Yrityspoimintaan voi sisällyttää kymmeniä poimintakriteereitä ja saat juuri tarpeitasi vastaavat tunnusluvut käyttöösi.

Kysy poiminnasta asiantuntijoiltamme

Sammio