Alma Talent Tietopalvelut | Tunnuslukuopas  | Vakavaraisuus

Suhteellinen velkaantuneisuus-%

Suhteellinen velkaantuneisuus mittaa yrityksen velkojen suhdetta toiminnan laajuuteen. Tunnusluvussa yrityksen kokonaisvelat suhteutetaan liikevaihtoon.

Laskusääntö

Suhteellinen velkaantuneisuus-% = 100 * oikaistun taseen velat / liikevaihto (12 kk).

Tulkinta

Korkea suhteellinen velkaantuneisuus edellyttää normaalisti yritykseltä hyvää ja vakaata käyttökatetta, jotta lainojen hoidosta selvitään vuosittain kunnialla. Suhteellisen velkaantuneisuuden avulla voidaan johtaa yritykselle viitteellinen käyttökatevaade vieraan pääoman hoitovelvoitteiden kautta.

Esimerkiksi, jos suhteellinen velkaantuneisuus on 100 % eli yrityksellä on velkaa yhtä paljon kuin liikevaihtoa, niin käyttökatevaade lainojen hoidon osalta nousee 5 % korkotasolla ja 10 vuoden laina-ajalla 15 %:iin liikevaihdosta. Laskelma on karkea, sillä tunnusluvun veloissa on mukana myös korottomia velkoja.Tarkemman vähimmäiskatevaateen saa, jos käyttää osoittajassa korollisia velkoja.

Luvulla ei ole selkeitä ohjearvoja ja sitä voidaan vertailla vain saman toimialan yritysten kesken.