Tunnuslukuopas

Suhteellinen velkaantuneisuus-%

Mitä suhteellinen velkaantuneisuusprosentti tarkoittaa 

Suhteellinen velkaantuneisuus mittaa yrityksen velkojen suhdetta toiminnan laajuuteen. Tunnusluvussa yrityksen kokonaisvelat suhteutetaan liikevaihtoon.

Laskusääntö

Suhteellinen velkaantuneisuus-% = 100 * oikaistun taseen velat / liikevaihto (12 kk).

Tulkinta

Korkea suhteellinen velkaantuneisuus edellyttää normaalisti yritykseltä hyvää ja vakaata käyttökatetta, jotta lainojen hoidosta selvitään vuosittain kunnialla. Suhteellisen velkaantuneisuuden avulla voidaan johtaa yritykselle viitteellinen käyttökatevaade vieraan pääoman hoitovelvoitteiden kautta.

Esimerkiksi, jos suhteellinen velkaantuneisuus on 100 % eli yrityksellä on velkaa yhtä paljon kuin liikevaihtoa, niin käyttökatevaade lainojen hoidon osalta nousee 5 % korkotasolla ja 10 vuoden laina-ajalla 15 %:iin liikevaihdosta. Laskelma on karkea, sillä tunnusluvun veloissa on mukana myös korottomia velkoja.Tarkemman vähimmäiskatevaateen saa, jos käyttää osoittajassa korollisia velkoja.

Luvulla ei ole selkeitä ohjearvoja ja sitä voidaan vertailla vain saman toimialan yritysten kesken.

570x270_tietopalvelut_taloushallinto

Tilinpäätösanalyysi kilpailijan, asiakkaan ja kumppanin arviointiin 

Tilinpäätösanalyysi on kattavat tietopaketti yrityksen tilasta. Näet yhdestä raportista yrityksen luokituksen sekä taloudelliset tiedot. Analyysi sisältää myös vertailudataa toimialan muihin yrityksiin nähden. 

Tutustu Tilinpäätösanalyysiin

Yhditysrekisteri

Yritysten taloudelliset tunnusluvut Exceliin

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, monipuolinen yrityspoiminta on ratkaisusi. Yrityspoimintaan voi sisällyttää kymmeniä poimintakriteereitä ja saat juuri tarpeitasi vastaavat tunnusluvut käyttöösi.

Kysy poiminnasta asiantuntijoiltamme

Sammio