Palvelusta saatavat raportit

Toimialatilasto

Toimialatilasto on kehitetty toimialoittain tapahtuvaan taloudellisen kehityksen seurantaan. Se antaa selkeän ja kattavan kuvan tarkasteltavan toimialan nykytilanteesta ja sen historiallisesta kehityksestä jopa 10 vuoden ajalta. Raportin tunnusluvut perustuvat Alma Talentin laajaan ja ajantasaiseen tietokantaan.

Tunnuslukujen avulla tarkastellaan mm.

  • Liiketoiminnan taloudellista kasvua ja kannattavuutta. Tätä kuvataan esimerkiksi liikevaihdon kehityksellä ja nettotuloksen muutoksella.

  • Pääomatuoton ja käyttöpääoman suhteellisia muutoksia sekä pääoman kiertonopeutta. Mukaan on otettu myös toimialan painotettu pääomakustannus.

  • Oman ja vieraan pääoman suhdetta ja rahoituksen kustannuksia. Nämä kertovat toimialan rahoituksellisesta liikkumavarasta ja velanhoitokyvystä.

  • Maksuvalmiutta ja käyttöpääoman kiertoaikojen kehitystä. Näin saadaan kuva toimialan rahavarojen riittävyydestä.

  • Toimialan yritysten riskiluokitusta ja liiketoiminnan tehokkuutta. Tehokkuutta mitataan henkilöperusteisilla tunnusluvuilla.

Toimialatilasto on toimiva tietolähde esimerkiksi:

Toimialaliitoille:  Tilasto tarjoaa pohjatiedot oman toimialan ja lähialojen kehityksen seuraamiseen ja työmarkkinapolitiikan edunvalvontaan. Tilastosta saadaan mielenkiintoista aineistoa myös jäsentiedotteisiin.

Tutkimuksen pohjatiedoksi:  Tilaston tunnuslukujen jopa 10 vuoden aikasarjat ovat hyödyllistä materiaalia korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimuskäyttöön. Jatkuva päivitys takaa toimialaraporttien ajantasaisuuden.

Rahoituslaitoksille:  Tilaston avulla saa nopeasti yleisnäkemyksen toimialoilla tapahtuvista tuotantorakenteiden muutoksista ja vallitsevista trendeistä. Luvut ja diagrammit havainnollistavat eri toimialojen pitkän aikavälin kehityksen, keskeisten tunnuslukujen tason sekä toimialan sisäiset vaihteluvälit.

Toimialatilasto on saatavissa yli 500 toimialalta Tilastokeskuksen TOL 2008 -toimialaluokituksen mukaisesti.

Lähde: Alma Talent

Saatavilla: 24h

Hinta: 85,00

Malliraportti: Katso malliraportti Toimialatilastosta

Hinnat esitetään ilman arvonlisäveroa. Hintaan lisätään voimassa oleva sovellettava arvonlisävero. Poikkeuksena tuotteet, joiden kohdalla maininta "alviton".

Ota yhteyttä | Alma Talent Tietopalvelut

Näin ostat raportin

Voit ostaa raportin kirjautumalla sisään Tietopalveluihin. Jos sinulla ei vielä ole Tietopalveluita käytössäsi, tilaa palvelu käyttöösi.

570x270_tietopalvelut_otayhteytta

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa palveluistamme tai tehdä tilauksen?  Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Siirry yhteystietosivulle

Sammio