Irtisanomisajan noudattamatta jättämisen seuraamukset

21.04.2023 12:16

Toimihenkilön kanssa on sovittu puolin ja toisin kolmen kuukauden irtisanomisajasta. Kyseiseen toimihenkilöön ei sovelleta mitään työehtosopimusta eli irtisanomisajan sopiminen perustuu työsopimuslakiin. Toimihenkilö on irtisanoutunut yhden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Kesken jäävät työt aiheuttavat ongelmia työnantajalle. Onko tällaisesta työsopimuksen määräyksen noudattamatta jättämisestä seuraamuksia?

Työsopimuksen irtisanomisaika

Osapuolten sopima irtisanomisaika on kumpaakin sopijapuolta sitova. Työsopimuslain mukainen irtisanomisaika voi olla enintään kuusi kuukautta. Irtisanomisaika voi olla työnantajan ja työntekijän puolelta yhtä pitkä. Työntekijän irtisanomisaika ei voi olla työnantajan noudattamaa pidempi, mutta työntekijän irtisanomisaika voi olla lyhyempi kuin työnantajan.

Työsopimuslain mukainen irtisanomisaika määräytyy työsuhteen keston perusteella, ellei ole toisin sovittu. Näin ollen irtisanomisajat ovat sopimuksenvaraisia edellä mainittujen periaatteiden rajoissa.

Osapuolet voivat myös sopia irtisanomistilanteessa, ettei irtisanomisaikaa noudateta lainkaan.

Irtisanomisajan noudattamatta jättäminen

Työntekijä, joka ei ole noudattanut työsopimuksensa mukaista irtisanomisaikaa, on velvollinen maksamaan työnantajalle kertakaikkisena korvauksena irtisanomisajan palkkaa vastaavan määrän. Jos irtisanomisajan noudattaminen on laiminlyöty vain osaksi, maksuvelvollisuus määräytyy noudattamatta jääneen irtisanomisajan osan palkkaa vastaavaan määrään.

Tässä tapauksessa, kun irtisanomisaika oli kolme kuukautta ja sitä noudatettiin yhden kuukauden osalta, maksuvelvollisuus koskee kahden kuukauden palkkaa. Työnantaja voi pidättää tämän korvauksen lopputilistä siltä osin kuin se on mahdollista ulosottorajoituksen mukaisesti

Vastaavasti työnantajan, joka on irtisanonut työsopimuksen noudattamatta irtisanomisaikaa, on maksettava työntekijälle korvauksena täysi palkka irtisanomisaikaa vastaavalta ajalta tai siltä ajalta, kun irtisanomisajan noudattamatta jättäminen on laiminlyöty.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää