Ir­ti­sa­nou­tu­mi­nen ja kil­pai­lu­kiel­to­so­pi­mus

09.12.2022 11:35

Työntekijä on irtisanoutunut 1.11.2022 lukien. Hänen työsopimuksessaan on ollut kilpailukieltosopimus, jossa rajoitusaika on kuusi kuukautta. Työsopimus on tehty vuonna 2019. Joutuuko työnantaja maksamaan työsopimuslain uusien säännösten mukaan korvausta työntekijälle 1.1.2023 lukien neljän kuukauden ajalta? Entä, jos rajoitusaika on 12 kuukautta?

Työsopimuslain voi­maan­tu­los­ään­nös

Työsopimuslain voimaantulosäännöksen mukaan ennen 1.1.2022 sovittuun kilpailukieltosopimukseen sovelletaan vanhoja säännöksiä, kunnes lakimuutosten voimaantulosta on kulunut vuosi. Tämän jälkeen eli 1.1.2023 työsopimukseen sovelletaan uusia kilpailukieltosopimuksia koskevia säännöksiä.

Työnantajan ir­ti­sa­no­mi­soi­keus

Työnantajalla on oikeus ilman irtisanomisaikaa irtisanoa ennen 1.1.2022 sovittu kilpailukieltosopimus 31.12.2022 saakka.

Oikeus korvaukseen

Jos työnantaja ei irtisano vanhaa kilpailukieltosopimusta vuoden 2022 aikana, on työntekijällä oikeus saada työsopimuslain mukaista korvausta rajoitusajalta eli tässä tapauksessa neljän kuukauden ajalta 40 % kuukausipalkasta.

Silloin kun kilpailukieltosopimuksen rajoitusaika on vuosi, on vanhan lain mukaan työnantajalla ollut velvollisuus maksaa kohtuullista korvausta sidonnaisuudesta. Jos ennen 1.1.2022 sovitussa kilpailukieltosopimuksessa sovittua korvausta on sopimuksen mukaisesti alettu maksaa vuoden 2022 aikana, sovelletaan sopimukseen kuitenkin vanhan lain mukaisesti työsopimuksessa sovittuja korvauksia myös vuoden 2023 puolelle sijoittuvan rajoitusajan osalta.

Edellä olevassa  tilanteessa työnantajalla on oikeus ilman irtisanomisaikaa irtisanoa vanhan lain aikana sovittu kilpailukieltosopimus vuoden 2022 loppuun mennessä.

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää