Itsenäinen työ, joustotyöaika vai ylityö?

03.03.2023 11:35

Työntekijä haluaa tehdä työtä mahdollisimman itsenäisesti ja itse ohjautuen. Olemme sopimassa työaikalain mukaisesta joustotyöstä. Miten tällöin on suhtauduttava ylityöhön eli voiko työntekijä päättää ylityön tekemisestä tai voiko työnantaja kieltää ylityön tekemisen?

Joustotyöaikaa koskeva sopimus

Työaikalain mukaan joustotyöaikasopimuksessa, jonka pitää olla kirjallinen, on sovittava ainakin:

• päivistä, joille työntekijä voi sijoittaa työaikaa

• viikkolevon sijoittamisesta

• mahdollisesta kiinteästä työajasta

• sovellettavasta työajasta joustotyöaikaa koskevan sopimuksen päättymisen jälkeen.

Tällaisen minimisisällön lisäksi sopimuksessa voi olla muitakin ehtoja. Sopimuksella ei voida poiketa siitä, että työntekijä päättää itsenäisesti vähintään 50 prosentista työajastaan sen tekemisen ajasta ja paikasta. Viikoittainen säännöllinen työaika saa olla enintään 40 tuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana. Valtakunnallisen työntekijäjärjestön tekemällä työehtosopimuksella tasoittumisjakso voidaan pidentää enintään 26 viikkoon.

Huomattava on myös, että joustotyöaikaa noudatettaessa työntekijä on vastuussa tekemiensä tuntien ilmoittamisesta työnantajan työaikakirjanpitoon. Työntekijän on palkanmaksukausittain toimitettava työnantajalle luettelo säännöllisen työaikana tekemistään tunneista siten, että siitä ilmenevät viikoittainen työaika ja viikkolepo.

Joustotyö ja ylityö

Joustotyöajassa ylityö on poikkeuksellista, koska työntekijällä on laajasti oikeus määrätä työaikansa sijoittelusta. Joustotyöajassa mahdollisen ylityön tekemisestä on nimenomaisesti sovittava. Työntekijä eikä työnantaja voi päättää yksipuolisesti ylityöstä.

Ylityötä voi tällöin tulla, jos työnantaja nimenomaisesti määrää työntekijän työskentelemään yli kahdeksan tuntia vuorokaudessa tai yli 40 tuntia viikossa. Tällöin kahdeksan tuntia ylittävä osuus on vuorokautista ylityötä.  Vuorokautista ylityötä on työ, johon työnantaja nimenomaisesti määrää työntekijän tämän vapaapäivänä. Tällöinkin kahdeksan tuntia ylittävä työ on vuorokautista ylityötä.

Ylityökorvaus kuu­kausi­kor­vauk­se­na

Joustotyöaikaa tekevän työntekijän kanssa voidaan – työtehtävien sisällöstä riippumatta – sopia lisä-, ylityökorvausten sekä sunnuntaityöstä maksettavan korvauksen maksamisesta erillisenä kuukausikorvauksena. Sopimuksen pitää olla kirjallinen.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää