Kuva: Luca Bravo, Unsplash

Liukuvaa työaikaa koskevan sopimuksen päättäminen

03.02.2023 13:10

Työntekijä ei ole noudattanut sopimuksen mukaista liukuvaa työaikaa, vaan välillä ylittänyt ja välillä alittanut merkittävästi sovitut liukumarajat. Tästä on aiheutunut hankaluuksia palkanmaksun ja työsuojelutarkastuksen yhteydessä. Voiko työnantaja irtisanoa tai purkaa liukuvaa työaikaa koskevan sopimuksen tällä perusteella?

Liukuvaa työaikaa koskevan sopimuksen sisältö

Työnantajan ja työntekijän sopiessa liukuvasta työajasta on silloin sovittava yhdenjaksoisesta kiinteästä työajasta, työajan vuorokautisesta liukumarajasta ja liukuma-ajan sijoittamisesta, lepoaikojen sijoittamisesta ja säännöllisen työajan ylitysten ja alitusten enimmäiskertymästä. Sopimuksessa voidaan sopia työaikalain rajoissa myös irtisanomisajasta ennen seurantajakson päättymistä.

Liukuvaa työaikaa koskevan sopimuksen irtisanominen

Työaikalain mukaan liukuvaa työaikaa koskeva sopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Toistaiseksi tehty liukuvan työajan sopimus voidaan puolin ja toisin irtisanoa päättymään seurantajakson päättyessä. Seurantajakson pituus on lain mukaan neljä kuukautta, jolloin tarkoitetaan neljän kalenterikuukauden mittaista jaksoa.

Jos kysymyksessä on vuotta pidempi määräaikainen sopimus, voidaan se irtisanoa neljän kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä niin kuin toistaiseksi tehty sopimus. Työaikalaissa ei ole säännöstä siitä, kuinka paljon ennen seurantajakson päättymistä irtisanominen on toimitettava.

Valtakunnallisella työehtosopimuksella voidaan sopia toisin seurantajakson pituudesta, muttei irtisanomismekanismista muutoin.

Liukuvaa työaikaa koskevan sopimuksen ir­ti­sa­no­mis­pe­rus­te

Työaikalaissa ei ole säännöksiä irtisanomisperusteesta eli sellaista ei tarvita, jos työnantaja tai työntekijä haluaa lopettaa liukuvan työajan käytön. Kysymys on sopimuskohtaisesta arviosta, mutta työnantajan on otettava huomioon myös työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu sopimusta päättäessään.

Liukuvaa työaikaa koskevan sopimuksen purkamisesta ei ole laissa määräyksiä, mutta sellainen tulee kysymykseen ainakin silloin, kun koko työsopimus puretaan.

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää