Kuva: Viktor Bystrov, Unsplash

Lomarahan vanheneminen

18.08.2023 11:59

Työntekijän työsuhde päättyi heinäkuun lopussa, ja hänelle maksettiin vuosilomakorvaus ansaitulta ja pitämättömältä lomalta sekä lomaraha, koska työsuhde päättyi vuosiloman loppuessa. Työntekijä vaati myöhemmin viime vuonna maksettuun lomarahaan lisää, koska lomaraha oli laskettu virheellisesti. Laskuvirhe oli tapahtunut. Onko työntekijä oikeutettu saamaan taannehtivasti lomarahaa, koska hän ei ollut siihen silloin puuttunut? Vuosilomalaissahan ei ole säännöstä lomarahasta eikä sen vanhenemisesta, koska lomarahan maksaminen perustuu työehtosopimuksen määräykseen.

Vuosilomalain mukaisen saatavan vanheneminen työsuhteen päätyttyä

Kysymyksessä esitettyyn tilanteeseen sovelletaan vuosilomalain 34 §:n säännöstä. Säännös koskee sellaista saatavaa, joka ei ollut vanhentunut jo työsuhteen päättyessä. Sen mukaan lomapalkka- tai lomakorvaussaatava vanhenee kahdessa vuodessa työsuhteen päättymisestä lukien. Vanhentumisajan katkaisee vain kanne, joka on toimitettu oikeudelle. Tässä tapauksessa työntekijällä on oikeus nostaa kanne vuoden 2025 heinäkuun loppuun mennessä.

KKO:n ratkaisu ja lomarahan vanheneminen

Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 1997:120 katsonut, että lomarahan vanhenemiseen sovelletaan samaa sääntöä kuin vuosilomakorvaukseen.

Korkein oikeus totesi, ettei työntekijän oikeus lomarahaan perustu vuosilomalakiin, vaan joko työehtosopimukseen tai yksittäiseen työsopimukseen. Sopimusperäisyydestään huolimatta lomaraha on kuitenkin vuosilomalakiin perustuvan vuosilomapalkan tai lomakorvauksen tavoin vuosilomaoikeuteen liittyvä etu, jonka määräytymisperuste yleensä on vuosilomapalkan tietty osa. Korkeimman oikeuden mukaan tällaisena vuosilomaoikeuteen liittyvänä lisäetuna lomarahan rinnastuminen vuosilomapalkkaan ja lomakorvaukseen on ilmeinen. Korkeimman oikeuden tuomio perustui olennaisilta osin siihen, että lomarahan maksaminen on yleisesti vakiintunut niin järjestäytyneessä kuin järjestäytymättömässä kentässä, vaikka lomaraha ei perustukaan vuosilomalakiin.

Kanneaika työsuhteen kestäessä

Oikeus vuosilomalaissa tarkoitettuun saatavaan sekä lomarahaan vanhenee, jos kannetta työsuhteen kestäessä ei nosteta kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana vuosiloma olisi ollut annettava tai lomakorvaus ja lomaraha oli maksettava.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää