Kuva: Zan, Unsplash

Lomautetun työntekijän ir­ti­sa­nou­tu­mi­nen

10.02.2023 11:34

Työsopimuslaissa on säännökset työntekijän irtisanoutumisesta. Lomautetun työntekijän irtisanoutumisen osalta laissa on pääsäännöstä poikkeavaa erityissääntelyä.

Ir­ti­sa­nou­tu­mis­ta koskevat pääsäännöt

Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleva työntekijä voi irtisanoutua syytä ilmoittamatta. Työsopimuksella sovittua tai työehtosopimuksessa sovittua tai näiden puuttuessa laissa olevaa irtisanomisaikaa pitää kuitenkin noudattaa. Määräaikainen työntekijä ei voi irtisanoutua kesken sovitun määräajan. Oikeuskäytännössä on katsottu sallituksi sellainen työsopimus, joka määräaikaisuuden lisäksi sisältää irtisanomismahdollisuutta koskevan lausekkeen.

Lomautetun työntekijän ir­ti­sa­nou­tu­mi­soi­keus

Edellä mainittu toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevan työntekijän irtisanoutumisoikeus koskee myös lomautettuna olevaa työntekijää. Kuitenkin sillä erotuksella, että työsuhde päättyy irtisanouduttaessa välittömästi. Määräaikaisen, lomautettuna olevan työntekijän osalta erityissääntely merkitsee sitä, että määräaikainenkin työntekijä voi käyttää edellä selostettua oikeutta irtisanoa työsopimuksensa päättymään välittömästi.

Lomautusta koskeva erityissääntely ei kuitenkaan koske tilannetta, jossa työntekijän tiedossa olevaan lomautuksen päättymiseen on aikaa enintään seitsemän päivää. Näin lopussa olevan lomautuksen osalta toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevan työntekijän on irtisanoutuessaan noudatettava irtisanomisaikaa ja määräaikaisella työntekijällä ei ole irtisanoutumisoikeutta lainkaan.

Ir­ti­sa­nou­tu­mi­nen pitkään jatkuneen lomautuksen aikana

Kun lomautettu työntekijä irtisanoutuu, ei hänellä ole oikeutta irtisanomisajan palkkaan silloinkaan, kun irtisanomisaikaa pitää noudattaa. Tästä on poikkeuksena vähintään 200 kalenteripäivää jatkunut yhdenjaksoinen kokoaikainen lomautus. Kun edellä mainitut 200 kalenteripäivää ovat tulleet täyteen, voi työntekijä irtisanoa työsopimuksensa päättymään heti ja työnantajan on maksettava työntekijälle korvauksena sen irtisanomisajan palkka, jota työnantajan olisi tullut noudattaa irtisanoessaan työsopimuksen. Tästä korvauksesta työnantaja saa vähentää 14 päivän palkan, jos lomautusilmoitusaika on ollut lain tai sopimuksen perusteella pitempi kuin 14 päivää. Jos viimeksi mainittu ehto ei täyty, ei mitään vähennystä saa tehdä.

Lain perustelujen mukaan vuosiloma tai säännöksen kiertämiseksi tarjottu lyhytaikainen työ eivät katkaise lomautuksen yhdenjaksoisuutta.

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää