Lomautuksen en­nak­koil­moi­tuk­sen antamisen laiminlyönti

29.09.2023 12:49

Yrityksessämme on 16 työntekijää. Unohdimme antaa työsopimuslain mukaisen ennakkoselvityksen ennen lomautusilmoitusten antamista. Onko lomautus pätevä?

Lomautusta koskeva ennakkoselvitys

Työsopimuslain säännös ennakkoselvityksestä ja työntekijän kuulemisesta koskee vain yrityksiä, joihin ei sovelleta yhteistoimintalakia. Kun yhteistoimintalakia sovelletaan, korvaa yhteistoimintalain mukaiset menettelyt nuo velvollisuudet.

Selvityksen sisältö on tiedot lomautuksen perusteesta, arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavasta, alkamisajankohdasta ja kestosta. Jos lomautus kohdistuu useaan työntekijään, voidaan selvitys antaa heille yhteisesti tai työntekijöiden edustajalle. Selvitys on annettava niin hyvissä ajoin, että työnantaja voi huomioida selvityksestä saamansa palautteen lomautuksesta päättäessään.

En­nak­ko­sel­vi­tyk­sen puuttuminen

Ennakkoselvityksen puuttuminen ei tee lomautuksesta pätemätöntä. Seurauksena voi olla vahingonkorvaus työsopimuslain vahingonkorvausta koskevan säännöksen mukaisesti. Se koskee tässä taloudellisen vahingon korvaamista. Käytännössä on vaikeaa osoittaa ennakkoselvityksen puuttumisen aiheuttamaa taloudellista vahinkoa.

Valtakunnallisella työehtosopimuksella on mahdollista poistaa ennakkoselvitystä koskeva vaatimus. Näin onkin joissakin työehtosopimuksissa tehty.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää