Lomautuksen peruuttaminen, siirtäminen ja keskeyttäminen

24.02.2023 11:55

Työsopimuslaissa ei ole nimenomaisia säännöksiä lomautuksen peruuttamisesta, lomautuksen siirtämisestä eikä lomautuksen keskeyttämisestä. Joissakin työehtosopimuksissa tällaisia määräyksiä sen sijaan on.

Lomautuksen peruuttamista koskeva työ­eh­to­so­pi­mus­mää­räys

Useissa työehtosopimuksissa olevan lomautuksen peruuttamista koskevan sopimusmääräyksen mukaan lomautus, joka ei ole vielä alkanut, voidaan peruuttaa, jos työnantajalle ilmaantuu uutta työtä. Ilman kyseistä sopimusmääräystäkin asian voi katsoa olevan samoin. Silloin, kun työn ilmaantuminen poistaa lomautusperusteen, on työnantajan velvollisuutenakin lomautuksen peruuttaminen.

Sopimusmääräyksen mukaan peruutus poistaa lomautusilmoituksen merkityksen ja myöhemmin ilmaantuvan lomautustarpeen johdosta on annettava uusi lomautusilmoitus.

Lomautuksen siirtämistä koskeva työ­eh­to­so­pi­mus­mää­räys

Useissa työehtosopimuksissa olevan lomautuksen siirtämistä koskevan sopimusmääräyksen mukaan lomautusilmoitusaikana ilmaantuva tilapäinen työ oikeuttaa siirtämään lomautuksen alkamista tilapäisen työn kestoajalla, uutta lomautusilmoitusta antamatta. Sopimusmääräyksessä siirto-oikeus on rajattu yhteen kertaan.

Silloin, kun sovellettavassa työehtosopimuksessa ei ole edellä selostettua määräystä, on tilapäisen työn takia siirrettävästä lomautuksesta annettava uusi lomautusilmoitus, ellei siirrosta sovita työnantajan ja työntekijän kesken.

Lomautuksen keskeyttämistä koskeva työ­eh­to­so­pi­mus­mää­räys

Useissa työehtosopimuksissa olevan lomautuksen keskeyttämistä koskevan sopimusmääräyksen mukaan, lomautuksen alettua tapahtuvasta lomautuksen keskeyttämisestä on sovittava työnantajan ja työntekijän kesken. Menettely on sama sopimusmääräyksen puuttuessakin. Ellei asiasta voida sopia, on keskeytyksen jälkeisestä lomautuksesta annettava uusi lomautusilmoitus.

Tilanne työ­eh­to­so­pi­mus­mää­räys­ten puuttuessa

Edellä selostettuja, työehtosopimuksessa olevia sopimusmääräyksiä saadaan soveltaa sekä  järjestäytyneessä, että yleissitovuuden nojalla kyseistä työehtosopimusta soveltavassa yrityksessä.

Edellä selostetuista kohdista käy ilmi, mikä on oikea menettelytapa kyseisten työehtosopimusmääräysten puuttuessa.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää