Lo­mau­tusil­moi­tuk­sen antaminen työntekijälle

10.11.2023 11:48

Pitääkö lomautusilmoitus antaa henkilökohtaisesti jokaiselle työntekijälle vai riittääkö muunlainen ilmoitus?

Työsopimuslain vaatimukset lo­mau­tusil­moi­tuk­sel­le

Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista.

Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto.

Ilmoitusvelvollisuutta ei ole, jos työnantajalla ei ole koko lomautusaikaan kohdistuvaa velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa muun työstä poissaolon vuoksi (esim. perhevapaa, opintovapaa).

Lomautusilmoitus on lisäksi annettava tiedoksi lomautettavien työntekijöiden edustajalle kuten luottamusmiehelle.

Lo­mau­tusil­moi­tuk­sen toimittamisen muotomääräykset

Lomautusilmoitusta annettaessa on huomattava, että lomautusilmoituksen osalta ei ole olemassa irtisanomisilmoitusta koskevaa olettamasääntöä siitä, milloin ilmoituksen katsotaan tulleen perille. Lomautustilanteessa työnantajan on riitatapauksessa pystyttävä todistamaan, että ilmoitus on tullut perille. Tämän vuoksi joku kuittaus tavalla tai toisella on tarpeen.

Lomautusilmoitukselle ei ole säädetty kirjallisen muodon vaatimusta. Oikeuskäytännössä on hyväksytty myös ilmoitustaululla ollut ilmoitus, kun jokaisen oli näytetty saaneen siitä tiedon. Myös työpaikalla sovitut muut käytännöt on hyväksytty. Samoin menettelyt, jotka ovat perustuneet työehtosopimukseen.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää