Kuva: Luca Bravo, Unsplash

Määräaikaiset työntekijät ja lomauttaminen

20.10.2023 11:49

Ovatko määräaikaiset työntekijät lomautuksen osalta samassa asemassa kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevat työntekijät?

Lomautuksesta sopiminen

Jos lomautuksesta sovitaan työntekijöiden kanssa ovat määräaikaiset työntekijät samassa asemassa kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevat.

Lomautuksesta ei sovita

Jos lomautuksesta ei sovita, voi työnantaja lomauttaa vain ne määräaikaiset työntekijät, jotka ovat sijaisia ja edellyttäen, että työnantaja voisi lomauttaa sijaistettavan työntekijän.

Sekamuotoinen työsopimus

Korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2006:4 on katsottu, että on sallittua tehdä määräaikainen työsopimus, jossa on myös irtisanomisehto. Tällaisen työntekijän lomauttamismahdollisuudesta edellä mainitussa ratkaisussa lausuttiin:

”Määräaikaiseen työsopimukseen otettu irtisanomisehto ei voi vähentää työntekijän suojaa, kun kysymys ei ole työntekijän irtisanomisesta eikä sen sijasta lievempänä vaihtoehtona toimeenpantavasta lomauttamisesta työsopimuslain 5 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainitulla perusteella.”

Sekamuotoisen työsopimuksen osalta lopputulos on siis se, että irtisanomisperusteella toimeenpantu lomautus on mahdollista toteuttaa. Tilapäiseen työn vähenemiseen perustuva yksipuolinen lomautus ei ole mahdollista toteuttaa sellaisen määräaikaisen työntekijän osalta, jonka työsopimuksessa on irtisanomisehto.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää