Maksetaanko määräaikaiselle ke­sä­työn­te­ki­jäl­le lo­mal­ta­pa­luu­ra­ha?

01.09.2023 11:54

Kesätyöntekijöiden osalta kysytään usein, pitääkö heille maksaa lomaltapaluuraha. Tätä kysytään erityisesti silloin, kun lomaa ei pidetä lomana.

Lo­mal­ta­pa­luu­ra­ha – Lomaraha

Lomaltapaluurahassa on kysymys työehtosopimuksiin perustuvasta suorituksesta, joka on alun perin maksettu lomalta palaamisen jälkeen. Erän suuruus on joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta 50 prosenttia lomapalkasta. Lainsäädäntö ei tunne lomaltapaluurahaa lainkaan.

Lomaltapaluuraha on muutettu monessa työehtosopimuksessa lomarahaksi. Karkea ero lomaltapaluurahaan verrattuna on se, että erä maksetaan ainakin joissakin tapauksissa silloinkin, kun työsuhde päättyy loman pitämiseen. Säännösten sisältö eri työehtosopimuksissa vaihtelee kuitenkin nykyisin niin, että pelkästä termistä ei pysty vielä päättelemään sitä, mitä edellytyksiä lomaltapaluurahan tai lomarahan maksamiselle on kyseisessä työehtosopimuksessa kunkin tilanteen osalta määrätty.

Työ­eh­to­so­pi­muk­sen yleissitovuus

Järjestäytyneessä yrityksessä täytyy noudattaa työehtosopimuksen määräyksiä myös lomaltapaluurahasta tai lomarahasta. Näin on tehtävä myös järjestäytymättömässä yrityksessä, jos kyseisellä toimialalla sovellettava työehtosopimus on yleissitova. Yleissitovuuteen riittää se, että alan työntekijöistä lähes puolet työskentelee järjestäytyneissä yrityksissä.

Yrityskohtaiset järjestelyt

Lomaltapaluurahan tai lomarahan maksaminen voi perustua myös työsopimuksen ehtoon tai yrityskohtaiseen käytäntöön silloin, kun sovellettavaksi ei tule työehtosopimusta.

Loman pitäminen lomana

Jos loma pidetään lomana ja lomalta palataan vielä työhön, on selvää, että erä menee maksuun myös kesätyöntekijöiden osalta. Jos työsuhde päättyy lomaan, tilanne eri sopimuksissa vaihtelee. Esimerkiksi kaupan alan työehtosopimuksessa on lomarahamääräys, jossa lomarahan maksamisen edellytyksenä on pääsääntöisesti töihin paluu lomalta. Tämä ehto ei täyty, jos määräaikainen työsuhde päättyy lomaan. Teknologiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksessa on lomarahamääräys, jonka mukaan lomaraha maksetaan kokonaisuudessaan, jos työsuhde on voimassa viimeisenä lomapäivänä. Näin ollen erä maksetaan myös silloin, kun määräaikainen työsuhde päättyy lomaan.

Loman korvaaminen lo­ma­kor­vauk­sel­la

Lomakorvaus tarkoittaa tässä sitä, että lomaa ei pidetä lomana vaan se korvataan yksinomaan rahassa. Tämä on määräaikaisen kesätyöntekijän osalta mahdollista. Kaupan alan työehtosopimuksen mukaan lomarahaa ei makseta lomakorvauksesta. Poikkeuksena on vain eläkkeelle siirtyminen. Myöskään teknologiateollisuuden työehtosopimuksen mukaan lomarahaa ei määräaikaiselle kesätyöntekijälle maksettavasta lomakorvauksesta makseta. Poikkeuksena on se osa lomakertymästä, joka ajoittuu edellisen lomanmääräytymisvuoden ajalle. Yleensä tätä tilannetta ei synny, koska kesätyöt alkavat yleensä vasta maaliskuun lopun jälkeen.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää