Kuva: Sigmund, Unsplash

Millainen oikeus työ­suo­je­lu­vi­ran­omai­sel­la on puuttua alipalkkaukseen?

06.10.2023 11:47

Työsuojeluviranomainen voi puuttua yleissitovan työehtosopimuksen noudattamatta jättämiseen alipalkkauksen osalta. Tämä valtuus tuli lakiin 1.6. 2023.

Kirjallisen kehotuksen antaminen

Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia on muutettu siten, että työsuojeluviranomainen voi antaa kirjallisen kehotuksen asiassa, joka koskee työnantajan velvollisuutta maksaa vähintään lain ja yleissitovan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Edellytyksenä on, että palkan peruste ja määrä ovat yksiselitteisesti todettavissa, työnantaja ei ole noudattanut asiassa annettua toimintaohjetta ja haitta palkan maksamatta jättämisestä on vähäistä suurempi.

Lain perusteella työsuojelutarkastajan on mahdollista velvoittaa korjaamaan palkkauksessa havaittuja epäkohtia sellaiselle palkan määräytymisen yksiselitteiselle tasolle, joka ei edellytä työehtosopimuksen varsinaista tulkintaa. Tässä viranomainen joutuu arvioimaan, täyttääkö käsillä oleva tilanne nämä ehdot. Käytännössä asiaan vaikuttaa se, mikä on työehtosopimuksen palkkamääräysten selkeys ja kuinka selvää on se, mitä työntekijän työehdoista on sovittu. Viranomaisen valtuudet eivät ulotu tulkinnanvaraisten sopimusmääräysten sisällön selvittämiseen.

Toimivalta ei ulotu jär­jes­täy­ty­nei­siin työnantajiin

Aiemmin voimassa olleen sääntelyn tapaan työsuojeluviranomaisen toimivalta valvoa työehtosopimusten noudattamista ei koske niitä työnantajia, jotka noudattavat työehtosopimusta työehtosopimuslain mukaisen sidonnaisuuden, eli järjestäytymisen perusteella.

Seuraamukset, jos kehotusta ei noudateta

Jos työnantaja ei määräajassa noudata kehotusta, tarkastaja voi siirtää asian työsuojeluviranomaisen käsiteltäväksi. Työsuojeluviranomainen voi työsuojelun valvontalain 14 §:n perusteella velvoittaa työnantajan korjaamaan säännösten vastaisen olotilan asettamassaan määräajassa. Työsuojelun valvontalain 15 §:n mukaan työsuojeluviranomainen voi määrätä velvoitteen tehosteeksi uhkasakon.

Työsuojeluviranomaisen asiassa tekemään velvoittavaan päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää