Miten määräajat lasketaan lomauttamista koskevissa yt-neuvotteluissa?

02.12.2022 12:08

Jo silloin, kun on tarve yhdenkin työntekijän lomauttamiseen, on käytävä muutosneuvottelut ja noudatettava laissa olevia määräaikoja.

Neu­vot­te­lue­si­tys­tä koskeva määräaika ja sen laskeminen

Lain mukaan neuvotteluesitys on näissä tapauksissa annettava vähintään viisi päivää ennen neuvotteluiden aloittamista. Tässä ja neuvotteluaikoja koskevassa säännöksessä päivillä tarkoitetaan kalenteripäiviä. Jos neuvotteluesitys annetaan esimerkiksi jonkun kuukauden 10. päivä, voi ensimmäinen neuvottelu olla aikaisintaan 15. päivä. Se voi olla myöhempikin päivä.

Neuvotteluajan vähimmäispituus lo­mau­tus­ti­lan­tees­sa

Neuvotteluajan vähimmäispituus on joko 14 päivää tai kuusi viikkoa. Se on vähintään 14 päivää jos:

  • neuvottelut koskevat enintään yhdeksän työntekijän lomauttamista (lomautuksen kestolla ei ole tässä merkitystä) tai
  • lomauttamista enintään 90 päiväksi (lomautettavien määrällä ei ole tässä merkitystä)  tai
  • työnantajan palveluksessa on säännöllisesti alle 30 työntekijää tai
  • työnantaja on yrityssaneerauksen kohteena.

Muissa tapauksissa lomautusta koskeva neuvotteluaika on vähintään kuusi viikkoa.

Neu­vot­te­luai­ko­jen laskeminen

Neuvotteluaika lasketaan ensimmäisestä neuvottelusta. Helppo laskusääntö on se, että vähimmäisneuvotteluaika päättyy yhtä viikonpäivää aikaisempana päivänä, kuin mitä ensimmäinen neuvottelu on ollut. Jos ensimmäinen neuvottelu on ollut esimerkiksi tiistaina, päättyy neuvotteluaika tätä seuraavan toisen tai kuudennen viikon maanantaina vuorokauden päättyessä.

Pää­tök­sen­te­ko­päi­vä

Uuden yt-lain perusteluissa on sanottu, että päätökset lomauttamisesta ja muista laissa mainituista asioista voidaan tehdä aikaisintaan neuvotteluajan päättymistä seuraavana päivänä. Näin ollen asioista päättäminen jo sinä päivänä, jolloin neuvotteluaika päättyy, on virhe, joka voi johtaa hyvitystä koskeviin vaatimuksiin.

Viimeinen neuvottelukerta

Lain perusteluissa on todettu, että neuvotteluajan päättymispäivänä ei ole pakko neuvotella, jos kaikki lain mukaiset asiat on käsitelty jo sitä ennen pidetyissä neuvotteluissa. Päätöksenteon kanssa on kuitenkin odotettava neuvotteluajan päättymistä seuraavaan päivään.

Sopimisen mah­dol­li­suu­des­ta

Lain mukaan neuvotteluajan pituudesta on mahdollista sopia. On siis myös mahdollista, että sopimisen seurauksena neuvotteluaika on edellä selostettua lyhyempi. Sopimisen osalta on huomattava, että neuvotteluvelvoitteen sisällöstä muutoin ei voida työpaikalla sopia. Valtakunnallisten työmarkkinajärjestöjen välisellä sopimuksella on mahdollista sopia myös neuvotteluvelvollisuuden sisällöstä useimpien sitä koskevien säännösten osalta.

Työnantajan toiminnan tarpeisiin perustuvasta lomauttamisesta on myös mahdollista sopia työntekijän kanssa. Näin sovittaessa muutosneuvotteluja ei tarvitse käydä eikä myöskään noudattaa laissa olevaa tai jotain muuta lomautusilmoitusaikaa, ellei ilmoitusajasta sovita.

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää