Kuva: Ben White, Unsplash

Muutosturvaraha ja muu­tos­tur­va­kou­lu­tus työnantajan näkökulmasta

14.04.2023 11:50

Viisikymmentäviisi vuotta täyttäneellä ja muut laissa säädetyt ehdot täyttävällä työntekijällä, joka on irtisanottu taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä, on ollut vuoden 2023 alusta lukien oikeus muutosturvarahaan ja muutosturvakoulutukseen.

Järjestelmän tarkoitus ja etuuksiin oikeutetut

Muutosturvarahan ja muutosturvakoulutuksen tarkoituksena on tukea 55 vuotta täyttäneen irtisanotun työntekijän uudelleen työllistymistä. Edellytyksenä on, että työntekijä on irtisanomishetkellä vähintään 55-vuotias, irtisanomisperuste on taloudellinen tai tuotannollinen, irtisanominen on suoritettu aikaisintaan 1.1.2023 ja työntekijä on ollut irtisanomisen suorittaneen työnantajan palveluksessa välittömästi ennen irtisanomista vähintään viisi vuotta. Lisäksi työntekijän on tullut rekisteröityä työ- ja elinkeinotoimistossa työnhakijaksi.

Etuudet ja niiden määrät

Muutosturvarahan määrä, joka lasketaan laissa tarkemmin säädetyllä tavalla, on käytännössä yhden kuukauden palkka. Työttömyyskassan jäsenet hakevat muutosturvarahan omasta työttömyyskassastaan ja muut Kansaneläkelaitokselta.

Muutosturvakoulutuksen sisällöstä sovitaan työllistymissuunnitelmassa ja sen kesto voi olla enintään kuusi kuukautta yhdessä tai useammassa erässä. Koulutuskustannus voi olla enintään työntekijän kahden kuukauden palkkaa vastaava määrä. Koulutuksen hankkii TE-toimisto tai ELY-keskus.

Pidennetty työl­lis­ty­mis­va­paa

Edellä mainitut edellytykset täyttävällä 55 vuotta täyttäneellä työntekijällä on oikeus saada työnantajalta pidennetty työllistymisvapaa. Sen pituus on yhteensä viisi työpäivää, jos irtisanomisaika on enintään yksi kuukausi, 15 työpäivää, jos irtisanomisaika on enintään neljä kuukautta ja 25 työpäivää, jos irtisanomisaika on neljää kuukautta pidempi. Pidennettyä työllistymisvapaata voidaan käyttää myös muutosturvakoulutukseen sekä osaamis- ja työkykykartoituksen tekemiseen.

Työnantajan tie­dot­ta­mis­vel­vol­li­suus

Työnantajan on tiedotettava edellä mainitut edellytykset täyttävälle 55-vuotiaalle työntekijälle tämän oikeudesta muutosturvarahaan ja muutosturvakoulutukseen. Näissäkin tapauksissa työnantajan on tiedotettava myös työntekijän oikeudesta työllistymissuunnitelmaan.

Muu­tos­tur­va­ra­han ja muu­tos­tur­va­kou­lu­tuk­sen kustannukset

Näiden etuuksien kustannukset katetaan työnantajan työttömyysvakuutusmaksuilla. Jos työnantajan irtisanomisvuotta edeltävän vuoden palkkasumma on alle 2 197 500 euroa, ei irtisanomistilanteessa peritä mitään lisämaksua (muutosturvamaksu). Jos edellä mainittu palkkasumma on yli 2 197 500 euroa, on muutosturvamaksu 2,9 x muutosturvarahan suuruus. Käytännössä siis noin kolmen kuukauden palkka. Jos palkkasumma on edellä mainittujen määrien välissä, määräytyy maksun suuruus lineaarisesti väliltä 0–2,9 x muutosturvaraha. Edellä mainittuja euromääriä tarkistetaan vuosittain. Muutosturvamaksun perii työllisyysrahasto. Laissa on myös erinäisiä säännöksiä poikkeustilanteisiin.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää