Kuva: Erik Dungan, Unsplash

Onko irtisanotulla työntekijällä oikeus lomarahaan työsuhteen päättyessä maksettavasta lo­ma­kor­vauk­ses­ta?

12.05.2023 11:59

Vuosilomalaissa ei ole säännöksiä lomarahasta. Velvollisuus maksaa lomarahaa perustuu työehtosopimusten määräyksiin. Näissä määräyksissä on eri sopimusten osalta eroja. Joitakin yleisiä huomioita niiden sisällöstä voi kuitenkin esittää.

Lomarahan maksaminen lomapalkasta

Lomarahan osalta normaali sääntö on, että se maksetaan lomapalkan maksamisen yhteydessä ja että sen suuruus on 50 prosenttia lomapalkasta.

Lomarahan maksaminen lo­ma­kor­vauk­ses­ta

Lomarahaa ei makseta aina silloin, kun pitämätöntä lomaa korvataan lomakorvauksella. Kaikkein yleisin määräys lomarahan maksamisesta lomakorvauksen yhteydessä on, että se maksetaan eläkkeelle siirtymisen yhteydessä maksettavasta lomakorvauksesta. Yleinen on myös määräys varusmiespalveluksesta töihin palaavalle, ennen palvelusta maksetusta lomakorvauksesta, maksettavasta lomarahasta. Yleisin sääntö, jonka mukaan lomarahaa ei makseta, on se, että työsuhde päättyy työntekijästä johtuvasta syystä. Tällöin maksettavasta lomakorvauksesta ei makseta lomarahaa.

Työsuhteen päättyminen muusta kuin työntekijästä johtuvasta syystä

Yleisin määräys lomakorvauksen maksamisesta näissä tilanteissa on, että se maksetaan jo päättyneen lomanmääräytymisvuoden osalta maksettavasta lomakorvauksesta työsuhteen päättyessä lomakautena (2.5.–30.9.), mutta ei kesken olevan lomanmääräytymisvuoden osalta maksettavasta lomakorvauksesta. Jossain määrin yleinen on myös määräys, jonka mukaan näissä työsuhteen päättymistilanteissa ei makseta lainkaan lomarahaa lomakorvauksesta.

On olemassa myös sopimusmääräyksiä, joiden mukaan lomaraha maksetaan koko lomakorvauksesta aina, kun työsuhde päättyy muusta kuin työntekijästä johtuvasta syystä.

Käytännön ohje

Sovellettavan sopimuksen osalta asia on hyvä tarkistaa kyseisestä sopimuksesta. Yleensä sen sanamuodosta selviää, mitkä edellä selostetuista periaatteista tulevat sovellettaviksi.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää