Kuva: Dylan Gillis, Unsplash

Onko osittaisella lomauttamisella ja osa-aikaistamisella jokin merkitsevä ero?

10.03.2023 11:55

Työsopimuslaki sisältää säännökset lomauttamisesta ja lomautus voidaan toteuttaa myös osittaisena, työaikaa lyhentämällä. Työsopimuslaki sisältää myös säännökset työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi.

Osittaisen lomauttamisen ja osa-aikaistamisen perusero

Perustavaa laatua oleva ero näiden toimenpiteiden välillä on se, että osittainen lomautus on tarkoitettu tilapäiseksi ja osa-aikaistaminen on tarkoitettu pysyväksi. Käytännössä tätä eroa hämärtää se, että osittainen lomautuskin on voitu toimeenpanna toistaiseksi jatkuvana ja vasta myöhemmin annettavan ilmoituksen mukaisesti päättyvänä.

Lo­mau­tus­pe­rus­teis­ta

Yksipuolisen lomautuksen peruste voi olla joko tilapäinen työn väheneminen tai pysyvä työn väheneminen. Kolmas vaihtoehto on määräaikaisesta lomautuksesta sopiminen, jos se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi.

Tilapäisen työn vähenemisen määrä ja kesto määrittävät lomautusoikeuden laajuuden silloin, kun työ on vähentynyt tilapäisesti, arviolta enintään 90 päiväksi. Pysyvään työn vähenemiseen perustuva lomauttaminen edellyttää taloudellisen tai tuotannollisen irtisanomisperusteen olemassaoloa.

Lo­mau­tus­me­net­te­lys­tä

Yksipuolinen lomauttaminen edellyttää lomautusperusteen lisäksi lomautusilmoitusta ja lomautusilmoitusajan noudattamista. Laissa lomautusilmoitusaika on 14 päivää. Työehtosopimuksessa voi olla tästä poikkeava lomautusilmoitusaika. Lisäksi laissa on säännös lomautuksen ennakkoilmoituksesta. Jos lomautuksesta sovitaan, on lomautusilmoitusaika se, mitä sovitaan.

Yksipuolinen lomauttaminen edellyttää yhteistoimintamenettelyä, mikäli yrityksessä on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Lomautuksen kestosta (ja mahdollisesti lomautettavien määrästä) riippuu, onko neuvotteluille varattava 14 päivää vai kuusi viikkoa.

Osa-aikaistamisesta

Osa-aikaistaminen edellyttää taloudellisen tai tuotannollisen irtisanomisperusteen olemassaoloa ja työnantajan noudatettavan irtisanomisajan noudattamista. Lisäksi se edellyttää yhteistoimintamenettelyä, jos yrityksessä on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää.

Merkitsevät erot osa-aikaisessa lomauttamisessa ja osa-aikaistamisessa

Kuten edellä on todettu, osa-aikainen (lyhyt tai pidempi) lomautus on tilapäinen järjestely. Osa-aikaistaminen on pysyvä. Osa-aikainen lomautus on mahdollista myös muulla kuin irtisanomisperusteella. Molempiin liittyy neuvotteluvelvollisuus, jos yhteistoimintalakia on sovellettava. Osa-aikaisen lomautuksen osalta neuvotteluaika on useammin 14 päivää kuin kuusi viikkoa. Lomautusilmoitusaika on useimmissa tapauksissa lyhyempi, kuin osa-aikaistamisessa noudatettava irtisanomisaika. Laissa on nimenomaisesti mainittu lomauttamisesta sopimisesta. Mikään ei tietenkään kiellä sopimasta myös osa-aikaistamisesta. Työttömyysetuuksiin liittyvät kysymykset on hyvä käydä läpi näissä tilanteissa.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää