Business meeting behind jalousie

Työntekijä ei otakaan vastaan työpaikkaa – mitä työnantaja voi vaatia?

02.06.2023 11:52

Työntekijä oli jo tehnyt työsopimuksen mutta ilmoittikin, ettei hän ota vastaan paikkaa. Kuinka sitova laadittu työsopimus on, ja voiko työnantaja vaatia työntekijältä korvauksia?

Työsopimuksesta vetäytyminen

Työsopimus on kumpaakin osapuolta sitova. Jos toinen osapuoli vetäytyy sopimuksesta, on toisella sopijapuolella oikeus korvaukseen. Tästä on hyvä ilmoittaa heti, jos työntekijä ilmoittaa tällaista harkitsevansa. Henkilö, joka on valittu tehtävään, mutta sopimusta ei ole vielä tehty, on eri asemassa. Häneltä ei voi yleensä vaatia korvauksia, koska työsopimusta ei ole allekirjoitettu.

Työnantajan mahdollisuus vaatia korvauksia

Koska työsuhde ei ole alkanut, ei tilanteessa voida soveltaa työsopimuslain mukaisia korvausasteikkoja ja -periaatteita, vaan yleisiä sopimus- ja vahingonkorvausoikeudellisia periaatteita. Sopimusrikkomukset eivät kuulu vahingonkorvauslain piiriin. Sopimusrikkomuksissa noudatetaan täyden korvauksen periaatetta. Jos korvauksesta ei ole sovittu mitään, on kärsineen osapuolen näytettävä toteen aiheutetut menetykset. Käytännössä näitäkin voidaan sovitella.

Tapauksen mukaisessa tilanteessa työantaja voi vaatia korvauksia, jos työntekijä ei ota tehtävää vastaan työsopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Näitä kustannuksia ovat mm. hakuun liittyvät ilmoituskustannukset, testauskustannukset ja muut vastaavat kustannukset ainakin siinä tapauksessa, ettei tointa ole saatu täytettyä tämän haun perusteella (esimerkiksi samassa haussa toiseksi sijoittunut ottaa vastaan tehtävän).

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää