Kuva: Eva Darron, Unsplash

Työntekijän oma-aloitteinen lomaltapaluu

24.11.2023 11:55

Työntekijällä ei ole oikeutta – eikä liioin velvollisuutta – palata töihin kesken loman. Loman keskeyttämisestä voidaan tosin sopia tietyissä puitteissa.

Työntekijä tuli oma-aloitteisesti töihin kesken määrätyn loman sopimatta asiasta työnantajan kanssa. Hän
vaatii paluunsa jälkeisten työpäivien korvaamista uudelleen vuosilomana tai rahakorvauksena.
Miten tässä tilanteessa tulisi toimia?

Vuosiloman määräämisoikeus

Työnantaja määrää vuosilomalain mukaan loman ajankohdan. Työntekijällä ei ole oikeutta – eikä liioin velvollisuutta – palata töihin kesken loman. Näistä on kyllä mahdollista sopia ottaen huomioon eräät lain rajoitukset. Sairaustapauksissa loma on keskeytettävä työntekijän pyynnöstä vuosilomalain mukaisin edellytyksin.

Loman jakamisen edellytykset

Kesäloman osalta 12 arkipäivää on oltava yhdenjaksoista lomaa. Ylimenevän osan osalta voidaan sopia loman pitämisestä lyhyemmissä jaksoissa. Talviloman osalta on mahdollista sopia loman pitämisestä osissa. Työntekijän aloitteesta on mahdollista sopia myös talviloman pitämisestä lyhennettynä työaikana. Lyhennettyä työaikaa koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti.

Jos työntekijän kanssa ei sovita loman keskeyttämisestä edellä mainituissa puitteissa, on työntekijä osoitettava välittömästi takaisin lomalle. Työssäoloaikaa ei vähennetä lomasta eikä siitä makseta rahakorvausta. Työntekijän pitäminen työssä loman aikana on rangaistava teko.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää