Kuva: Jeshoots.com, Unsplash

Työntekijän työskentely eroamisiän jälkeen

19.05.2023 09:56

Työntekijä on kohta 68-vuotias, mutta hän on ilmoittanut jatkavansa työntekoa. Mitä pitää tehdä, ja mistä voidaan sopia?

Eroamisiän määräytyminen

Työntekijän kanssa on syytä keskustella, mitä lainsäädäntö merkitsee hänen kohdallaan ja mitkä ovat hänen tavoitteensa työnteon jatkamisen osalta.

Työsopimuslain mukaan työntekijän työsuhde päättyy ilman irtisanomista ja irtisanomisaika sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana hän saavuttaa eroamisiän jolleivät työnantaja ja työntekijä sovi työsuhteen jatkumisesta. Eroamisikä on vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä 68 vuotta, vuosina 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.

Sopimisen merkitys

Työntekijällä ei ole oikeutta siis työsuhteen jatkoon muuten kuin työnantajan kanssa sopimalla. Tämä taas riippuu työnantajan tarpeista ja mahdollisuuksista. Toisaalta taas mitään estettä ei ole työsuhteen jatkamiselle, vaikka työntekijä hakisi eläkkeen.

Työsuhde voidaan solmia toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi. Tällöin työnantajaa ei sido työsopimuslain rajoitukset määräaikaisen työsopimuksen solmimisesta.

Hiljainen sopiminen

Jos työntekijä jatkaa työntekoaan normaalisti eroamisiän saavuttaminen jälkeen, eikä työnantaja puutu asiaan, voi kysymys olla työsuhteen jatkamisen hiljaisesta sopimisesta. Työnantaja voi tämän jälkeen päättää työsuhteen työsopimuslain mukaisilla työsuhteen päättämisperusteilla.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää