Työntekijän työsopimuksen irtisanomisen peruuttaminen

19.01.2024 11:38

Työntekijä oli irtisanottu taloudellisesta ja tuotannollisesta syystä. Irtisanomisen jälkeen tilanne muuttui siten, että töitä oli tarjolla ainakin tietyksi ajaksi. Pitääkö työnantajan peruuttaa irtisanominen kokonaan vai voiko työntekijälle tarjota määräaikaista työtä?

Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2018:26

Ratkaisussa KKO 2018:26 oli kysymys tuotannollisista ja taloudellisista syistä tapahtuneen irtisanomisen jälkeen yhtiössä irtisanotun työntekijän irtisanomisajalla tapahtuneista muutoksista.

Työntekijä oli työskennellyt yrityksessä kuljettajana yli 20 vuoden ajan vakituisessa työsuhteessa. Yhtiön yksi yhteistyökumppani ilmoitti yhteistyösopimuksen päättämisestä, jolloin yhtiössä aloitettiin yt-neuvottelut.  Sopimuksen päättymisen johdosta työnantajan mahdollisuudet tarjota työtä olivat olennaisesti ja pysyvästi heikentyneet. Näin sillä oli yt-neuvotteluiden perusteella tuotannollinen ja taloudellinen irtisanomisperuste päättää A:n työsuhde. Muiden työntekijöiden työsuhdetta ei päätetty.

Työntekijän irtisanomisaikana yhtiön tilanne kuitenkin muuttui, kun yhteistyökumppani ilmoitti sopimuksen jatkumisesta vielä vuodella. Työnantaja tarjosi muuttuneen tilanteen johdosta työntekijälle määräaikaista sopimusta, josta työntekijä kieltäytyi. Tämän seurauksena työntekijän työsopimus päätettiin ja hänen tilalleen otettiin kaksi määräaikaista työntekijää.

Muutos muutoin kuin tilapäisesti

Korkein oikeus katsoi ratkaisussaan, että yhtiön tilanne oli muuttunut työntekijän irtisanomisaikana muutoin kuin tilapäisesti yhteistyösopimuksen jatkumisen myötä. Yhtiö ei muutoinkaan ollut osoittanut, että sen tarjoama työ olisi vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Tämän vuoksi Korkein oikeus katsoi, ettei yhtiöllä ollut irtisanomisperustetta.

Sillä, että työntekijä oli kieltäytynyt yrityksen tarjoamasta määräaikaisesta sopimuksesta, ei ollut merkitystä. Korkein oikeus päätyi siihen, ettei yhtiöllä ollut tuotannollista ja taloudellista irtisanomisperustetta, joten työntekijän työsuhteen päättäminen oli perusteeton. Yhtiö tuomittiin maksamaan korvauksena 10 kuukauden palkkaa vastaava määrän työntekijälle.

Ohje työnantajalle

Työnantajan olisi tullut peruuttaa irtisanominen työtilanteen muututtua irtisanomisaikana.

Työnantajalla ei työsuhteen päättyessä ollut irtisanomisperustetta, joten sen tuli maksaa korvausta perusteettomasta irtisanomisesta työntekijälle.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää