Kuva: Mark Fletcher-Brown, Unsplash

Työsopimuksen sisältö ja kirjallinen selvitys työnteon ehdoista

17.02.2023 11:34

Työntekijä tuli esittämään, että 1.8.2022 voimaan tulleen työsopimuslain muutosten vuoksi työsopimus tulisi uusia työsopimuslain mukaiseksi tai antaa kirjallinen selvitys lain muutoksen mukaisista selvitettävistä asioista. Onko näin toimittava? Miten selvitys on annettava? Miten on meneteltävä, jos tehdään uusia työsopimuksia?

Työsopimuslain muutokset 1.8.2022 lukien

Työsopimuslakiin tuli uusia selvitysvelvoitteita, jotka voidaan ottaa huomioon suoraan työsopimuksessa tai joista työnantaja voi antaa kirjallisen selvityksen työntekijälle. Näitä uusia selvitettäviä asioita ovat vuokratyötä ja vaihtelevaa työaikaa koskevat selvennykset, mahdollinen lakiin, sopimukseen tai käytäntöön perustuva oikeus työnantajan tarjoamaan koulutukseen, vakuutuslaitos, jossa työnantaja on järjestänyt työntekijän eläketurvan tai vakuuttanut työntekijän työtapaturman ja ammattitaudin varalta sekä vähintään kuukauden kestävää ulkomaantyötä koskevat lisäselvitykset.

Näitä uusia kohtia koskeva kirjallinen selvitys on annettava kuukauden kuluessa työnteon aloittamisesta. Pääsäännön mukaan kirjallinen selvitys työnteon muista ehdoista on annettava seitsemän päivän kuluessa työnteon aloittamisesta, elleivät ehdot käy ilmi työsopimuksesta.

Kirjallinen selvitys työsuhteen kestäessä

Työsopimuslain 1.8.2022 voimaan tulleita muutoksia koskevan voimaantulosäännöksen mukaan tarkistusvelvoitetta ei pääsääntöisesti ole. Jos työsopimus on tehty ennen 1.8.2022 lakimuutosten voimaantuloa, ei työnantajan tarvitse täydentää kirjallisella selvityksellä edellä selostettujen uusien tietojen osalta. Näitä tietoja ei ole edellytetty selvitettävän ennen 1.8.2022.

Jos kuitenkin missä tahansa kirjallista selvitystä edellyttävässä ehdossa, joissa tapahtuu muutoksia, on selvitys annettava lain mukaisesti.

Poikkeuksen muodostaa tilanne, jossa työsuhteessa on sovittu vaihtelevasta työajasta. Tällöin lain mukaiset tiedot on ollut annettava kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta eli viimeistään 1.11.2022 mennessä.

Uusi työsopimus

Uutta työsopimusta tehtäessä on otettava huomioon kaikki kirjallista selvitystä edellyttävät ehdot, joko suoraan työsopimuksessa, erillisillä kirjallisilla selvityksillä tai viittaamalla työsuhteessa sovellettavaan lakiin tai työehtosopimukseen (koulutus, vuosiloma, irtisanomisaika, sovellettava, vakuutuslaitos).

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää