Voidaanko koeajasta sopia teh­tä­vä­vaih­dok­sen vuoksi?

13.01.2023 13:34

Työntekijän kanssa on keskusteltu merkittävästä tehtävävaihdoksesta, johon liittyy palkan korottaminen ja vastuun lisääminen. Voidaanko sen varalta, että työntekijä ei halua jatkaa tehtävässä tai työnantaja katsoo, ettei työntekijä sovellu tehtävään, sopia koeaika työsuhteen kestäessä?

Koeaika työsuhteen aikana

Työsopimuslaissa ei ole säännöksiä työsuhteen sisäisestä koeajasta. Soveltamiskäytäntöä on kuitenkin vastaavien tilanteiden osalta.

Jo olemassa olevassa työsuhteessa voidaan sopia esimerkiksi siitä, että työntekijä siirtyy koeajaksi esimiestehtäviin. Sisäisen koeajan kuluessa työntekijä voi niin työntekijän kuin työnantajan halutessa siirtyä aikaisempaan tehtäväänsä entisellä palkalla ja entisin eduin.

Työsuhteen sisäisestä koeajasta sopiminen ei merkitse työsuhteen päättymistä vaan palaamista aikaisempaan tehtävään aiemmin sovitun työsopimuksen mukaisesti. Tällaisesta koeajasta voidaan sopia työsuhteen kestäessä.

Sopiminen koeajasta

Koeajasta työsuhteen aikana on syytä sopia todisteellisesti eli kirjallisesti tai sähköisesti. Sopimuksessa on määriteltävä koeajan pituus, työsuhteen ehdot koeaikana, sopimuksen päättäminen kesken koeajan ja työsuhteen ehdot, kun palataan aikaisempaan tehtävään.

Suullinen ja hiljainen sopiminen

Jos koeajasta ja työsuhteen ehdoista on sovittu vain suullisesti, on se osapuoli näyttövelvollinen, joka vetoaa sovittuun ehtoon.

Jos uuteen tehtävään on siirrytty vain suullisella sopimuksella ja alettu maksaa parempaa palkkaa kuin aikaisemmin sovitussa tehtävässä, voi uusista ehdoista ja eduista muodostua työsuhteen ehtoja, joita työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa. Jos työntekijä ei selviydy tehtävästä tai laiminlyö tehtäviä, voi työnantaja työsuhteen irtisanomis- tai purkujärjestyksessä palauttaa työntekijän aikaisempaan tehtäväänsä aikaisemmin sovituin ehdoin tai irtisanoa tai purkaa työsuhteen, jos sille on lain mukaiset perusteet.

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää