Kuva: Ant Rozetsky, Unsplash

Voidaanko lomautus keskeyttää, jos ilmenee uutta tilapäistä työtä

08.09.2023 11:55

Yritys on ilmoittanut määräaikaisista lomautuksista ja nyt on ilmaantunut uutta työtä. Voidaanko työntekijät velvoittaa tulemaan työhön?

Lo­mau­tusil­moi­tus ja työ­eh­to­so­pi­muk­set

Lomautus pannaan toimeen lomautusilmoituksella, jossa pitää olla merkittynä muun muassa lomautuksen kesto tai sen arvioitu kesto. Käytännössä voi käydä niin, että lomautuksen kestäessä työnantajalle tulee tarve teettää joku tilapäinen työ. Tällöin on pidetty tarkoituksenmukaisena järjestelyä, jossa tuo työ tehdään ja jatketaan lomautusta välittömästi sen jälkeen. Laissa ei nykyisin ole tästä menettelystä mitään säännöksiä. Sen sijaan useissa työehtosopimuksissa on. Työehtosopimusmääräys voi olla esimerkiksi:

”Jos työnantaja saa tilapäisen työn lomautuksen jo alettua, työnantaja ja työntekijä voivat ennen työn alkamista sopia lomautuksen keskeyttämisestä, mikäli lomautuksen on tarkoitus jatkua välittömästi työn tekemisen jälkeen uutta ilmoitusta antamatta. Keskeytyksestä sovittaessa työnantajan tulee ilmoittaa tilapäisen työn arvioitu kestoaika.”

Lomautuksen kes­keyt­tä­mi­ses­tä sopiminen

Tällainen sopimusmääräyskin edellyttää, että keskeyttämisestä sovitaan työntekijän kanssa. Lakia on tulkittu niin, että lomautuksen keskeyttämisestä voidaan sopia, vaikka työehtosopimusmääräystä siitä ei olisikaan.

Uusi lo­mau­tusil­moi­tus

Toisaalta työntekijän ei ole pakko suostua lomautuksen keskeyttämiseen. Tällöin voidaan joutua tilanteeseen, joka edellyttää lomautuksen jatkamiseksi uutta lomautusilmoitusta. Ilmoitusaika määräytyy joko työsopimuslain tai työehtosopimuksen mukaan.

Laissa ei ole myöskään useissa työehtosopimuksissa olevia määräyksiä lomautuksen peruuttamisesta eikä lomautuksen siirtämisestä.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää