Kuva: David Fintz, Unsplash

Voiko työn tarjoamisen lopettaminen määräaikaisissa työsuhteissa olleelle olla syrjintää?

08.12.2023 12:03

Työnantajan harkinnassa on, kenen kanssa määräaikainen työsopimus tehdään. Tätä oikeutta kuitenkin rajoittaa se, että sopimusta ei saa jättää uusimatta syrjivällä perusteella.

Määräaikaisen työsopimuksen tekemisen edellytykset

Määräaikainen työsopimus lakkaa sovitun määräajan päättyessä. Jos uudelle määräaikaiselle työsopimukselle on laissa säädetyt edellytykset, voidaan määräaikainen sopimus myös uusia. Laissa on säännökset, joiden mukaan ilman laissa olevaa perustetta tehty määräaikainen työsopimus katsotaan toistaiseksi voimassa olevaksi työsopimukseksi.

Työnantajan harkinnassa on, kenen kanssa määräaikainen työsopimus tehdään. Tätä oikeutta kuitenkin rajoittaa se, että sopimusta ei saa jättää uusimatta syrjivällä perusteella. Tällainen tilanne on työntekijän terveydentilan osalta ollut arvioitavana kahdessa korkeimman oikeuden ratkaisussa.

Oikeuskäytäntöä

Ensimmäisessä (KKO 2018:31) oli kysymys siitä, että työntekijä oli työskennellyt yhtiössä lukuisissa lyhyissä määräaikaisissa työsuhteissa tilapäisenä ahtaajana. Ratkaisussa katsottiin, että yhtiö oli syrjinyt työntekijää terveydentilan perusteella, kun se oli lakannut tarjoamasta työntekijälle töitä hänen sairauspoissaolojensa vuoksi. Perusteena oli se, että työntekijän sairauspoissaolot eivät olleet lisääntyneet siitä, mitä ne olivat olleet kahden edellisen kalenterivuoden aikana. Yhtiön päätöstä jättää kokonaan tarjoamatta työtä ei pidetty oikeasuhtaisena ja yhtiö tuomittiin maksamaan työntekijälle vahingonkorvausta työsopimuslain 12 luvun 1 §:n perusteella.

Toisessa ratkaisussa (KKO 2018:39) työntekijä oli työskennellyt määräajan työnantajayhtiön palveluksessa lähes yhtäjaksoisesti kolmessa määräaikaisessa työsuhteessa linja-autonkuljettajana. Yhtiö ei ollut viimeisenmääräaikaisen työsopimuksen jälkeen solminut työntekijän kanssa uutta työsopimusta. Työterveyslääkäri ei työntekijän ylipainon vuoksi ollut arvioinut työntekijän sopivuutta työhön eikä siten myöskään kirjoittanut työntekijälle sopiva työhön -lausuntoa. Katsottiin, että yhtiön olisi tullut selvittää tarkemmin työntekijän sopivuutta työhön ja kun yhtiö ei ollut näin tehnyt, se oli syrjinyt A:ta tämän terveydentilan perusteella.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää