Kuva: Freestocks, Unsplash

Voiko työnantaja muuttaa työaikamuotoa yksipuolisesti?

27.10.2023 11:56

Työaikalaki ja työehtosopimukset tuntevat useita eri työaikamuotoja. Työehtosopimus voi määrätä työaikamuodon, tai se voi jättää sovellettavan työaikamuodon työsopimuksella sovittavaksi

Yleistyöaika ja jaksotyöaika

Yleistyöajassa säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja enintään 40 tuntia viikossa. Jos kysymys ei ole vuorotyöstä, on ”ruokatunti” vähintään tunti, ja sen aikana saa normaalisti poistua vapaasti työpaikalta. Ylityöt lasketaan erikseen vuorokautisen ja viikoittaisen ylityön osalta.

Jaksotyössä työaika määritellään kahden tai kolmen viikon jaksolle ja säännöllinen työaika on enintään 80 tai 120 tuntia jaksossa. Jaksotyössä vähimmäisvaatimuksena on antaa työntekijän ruokailla työn lomassa ja tämä aika on työaikaa. Jaksotyössä on vain yksi ylityökäsite ja ylityötä on edellä mainitut tuntimäärät ylittävä työ.

Työehtosopimuksilla ja työsopimuksella voidaan sopia monenlaisia muunnelmia edellä mainittuihin perusmalleihin.

Työ­eh­to­so­pi­muk­sen ja työsopimuksen keskinäinen suhde

Jos työsopimuksen ehto on työntekijälle huonompi kuin työehtosopimus, ohittaa työehtosopimuksen määräys työsopimuksen määräyksen. Toisaalta työsopimuksella saa sopia työehtosopimusta paremmista työehdoista. Edellä mainitut vertailut tehdään sopimusehto kerrallaan. Sopimuksia ei siis vertailla kokonaisuuksina.

Työsuhteen ehtojen muuttaminen

Työsuhteen olennaista ehtoa voidaan muuttaa yksipuolisesti irtisanomisperusteella ja noudattamalla irtisanomisaikaa. Toinen vaihtoehto on muutoksesta sopiminen. Sellainen ehto, joka tulee yksinomaan työehtosopimuksesta, muuttuu työehtosopimuksen muuttuessa.

Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2023:76

Ratkaisussa KKO 2023:76 oli kysymys siitä, voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa jaksotyön yleistyöajaksi. Käytännössä muutos merkitsi työhön käytetyn ajan pidentymistä, koska työn lomassa ollut ruokailuaika vaihtui työn tekemiseen ja lisäksi tuli ”ruokatunti”, jota ei lasketa työajaksi.

Kyseessä olleen työn osalta työehtosopimuksessa oli vaihtoehtoina jaksotyöaika tai yleistyöaika. Kun työehtosopimus muuttui työehtosopimusneuvotteluissa niin, että työpaikalla sovellettua jaksotyömallia koskevat sopimusmääräykset poistettiin työehtosopimuksesta, muutti työnantaja työajaksi yleistyöajan.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää