Vuosiloman viettoa laiturin nokassa
Kuva: Atte Grönlund, Unsplash

Vuosilomasta ilmoittaminen

17.03.2023 13:03

Mihin mennessä työnantajan on ilmoitettava työntekijälle vuosilomasta ja voidaanko lomasta ilmoittaa ehdollisena? Voidaanko jo ilmoitetun loman pitoajankohtaa muuttaa yksipuolisesti?

Ennen vuosilomasta ilmoittamista työnantajan on selvitettävä työntekijöille tai heidän edustajilleen vuosiloman antamisessa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet. Ennen loman ajankohdan määräämistä työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. Työnantajan on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon työntekijöiden esitykset ja noudatettava tasapuolisuutta lomien sijoittamisessa.

Ehdollinen ja sitova ilmoittaminen

Työnantajan on vuosilomalain mukaan ilmoitettava lomien pitoajan­kohdat kuukautta ja poikkeustapauksessa kahta viikkoa ennen. Jos nämä ajat on ilmoitettu ehdollisina, on ne vahvistettava viimeistään kahta viikkoa ennen. Sitovasti ilmoitettua loman ajankohtaa ei voi muuttaa.

Ilmoittamisessa on huomioitava, että kesälomakausi alkaa 2.5. ja päättyy 30.9. Talvilomakausi alkaa 1.10. ja päättyy 30.4.

Kesäloma ja talviloma on annettava yhdenjaksoisena, jollei työn käynnissä pitämiseksi ole välttämätöntä jakaa sitä osaa kesälomasta, joka ylittää 12 arkipäivää, pidettäväksi yhdessä tai useammassa osassa.

Lomien pi­toa­jan­koh­das­ta sopiminen

Ilmoitettujen lomien pitoajankohtaa voidaan aina muuttaa sopimalla. Sopimalla koko loma voidaan siirtää pidettäväksi seuraa­vana vuonna lomakauden alkuun mennessä ja 12 päivää ylittävä loman osa sen vuoden syyskuun loppuun men­nessä.

Jos työntekijän työsuhde päättyy ennen kuin hänellä on oikeus pitää vuosilomaa, voidaan työnantajan ja työntekijän kesken sopia työsuhteen päättymiseen mennessä ansaitun vuosiloman pitämisestä työsuhteen kestäessä.

Työntekijän aloitteesta voidaan työnantajan kanssa sopia talviloman pitämisestä lyhennettynä työaikana. Tällainen sopimus on tehtävä vuosilomalain mukaan kirjallisesti.

Työnantajan yksipuolinen päätös loman siirtämisestä

Jos työnantaja muuttaa sitovasti ilmoitettua loman ajankohtaa, on työnantaja velvollinen korvaamaan tästä aiheutuvan vahingon. Vahinkoja voivat olla esimerkiksi lomamatkan peruutuskustannukset, loma-asunnon vuokra tai loman aikana johonkin tilaisuuteen hankitut liput. Työntekijä ei tässäkään tilanteessa voi itse päättää loman ajankohdasta.

**

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää