Kuva: David Fintz, Unsplash

Yt-lain so­vel­ta­mis­ky­sy­myk­siä henkilöstön edustajan puuttuessa

16.12.2022 11:35

Vuoden 2022 alusta voimaan tulleen yt-lain velvoitteet työnantajalle ovat jatkuva vuoropuhelu ja muutosneuvottelut. Pääsääntö on, että nämä toteutetaan henkilöstön edustajan kanssa.

Henkilöstön edustajan puuttuminen ei poista työnantajan velvoitteita

Yt-laissa on selvät säännökset siitä, että työnantajan on hoidettava yt-lain mukaiset velvoitteet silloinkin kun henkilöstön edustajaa ei ole. Tällöin sekä jatkuva vuoropuhelu ja muutosneuvottelut on hoidettava henkilöstön kanssa yhdessä.

Työnantaja voi myös esittää henkilöstölle, että se valitsisi edustajan tai edustajat. Edustajia voivat olla työehtosopimuksen mukainen luottamusmies, luottamusvaltuutettu tai yhteistoimintaedustaja. Edustajan valitsevat – tai jättävät valitsematta - kuitenkin työntekijät, eikä työnantaja voi tätä asiaa määrätä.

Työ­suo­je­lu­val­tuu­tet­tu

Kaikilla yli kymmenen työntekijän työpaikoilla pitää olla työsuojeluvaltuutettu. Pienemmilläkin työpaikoilla työsuojeluvaltuutettu voidaan valita. Työsuojeluvaltuutettu osallistuu yt-menettelyihin työsuojeluasioissa. Yleisimmät yt-asiat eivät ole näitä.

Yksi käytännöllinen tapa on se, että työntekijät valitsevat työsuojeluvaltuutetun yhteistoimintaedustajaksi. Kaikkien työntekijöiden pitää voida osallistua valintaan, mutta enemmistön kannatus riittää valituksi tulemiseen.

Jatkuva vuoropuhelu henkilöstön edustajan puuttuessa

Jatkuva vuoropuhelu on toteutettava myös silloin, kun henkilöstöllä ei ole edustajaa. Laissa on kuitenkin erityissäännöksiä tämän tilanteen varalle. Ensimmäinen on se, että tällöin vuoropuhelukokousten vähimmäismäärä on yksi kerta vuodessa. Vuoropuhelun ja sen osana olevan työyhteisön kehittämissuunnitelman sisältö on sama kuin muulloinkin.

Toinen erityissäännös koskee säännöllisesti annettavia tietoja. Niiden osalta vähimmäissisältö on se, että henkilöstölle annetaan kahdesti vuodessa yhtenäinen selvitys yrityksen tai yhteisön taloudellisesta tilasta, josta käyvät ilmi tuotannon, palvelu- tai muun toiminnan, työllisyyden, kannattavuuden ja kustannusrakenteen kehitysnäkymät. Muiden säännöllisesti annettavien tietojen antaminen on vapaaehtoista.

Muu­tos­neu­vot­te­lut henkilöstön edustaja puuttuessa

Jos työntekijöillä ei ole edustajaa, käydään muutosneuvottelun niiden työntekijöiden kanssa yhdessä, joita muutosneuvottelut koskevat. Muutosneuvotteluiden sisältöön edustajan puuttuminen ei vaikuta.

Liikkeen luovutus, sulautuminen ja jakautuminen

Näissä tilanteissa sekä luovuttavalla että vastaanottavalla työnantajalla on tiedottamisvelvollisuus henkilöstön edustajille. Nämä velvoitteet perustuvat EU:n direktiiviin ja myös säännösten oikeat tulkinnat tulevat viime kädessä Euroopan unionin tuomioistuimesta. Varmin menettely työntekijöiden edustajien puuttuessa on antaa laissa säädetyt tiedot sekä luovutettavan toiminnon että vastaanottavan toiminnon koko henkilöstölle.

Varatuomari Harri Hietala (sopla.fi) on osallistunut monipuolisesti työehtosopimusneuvotteluihin, neuvontaan, asianajoon ja työlakien valmisteluun sekä niiden noudattamisen valvontaan. Hietala on kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Asianajaja, varatuomari, opetusneuvos Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 35 vuoden ajan.

Juridiikan hakupalvelut - aina oikea tieto saatavillasi

Työsuhdetiedon parhaat sisällöt henkilöstöjohtamisen ja työoikeuden ammattilaisille

Alma Talent Työsuhdetieto -sisältökokonaisuutta tuottavat työsuhdeasioiden ja työoikeuden parhaat asiantuntijat. Laadukas ammattikirjallisuus, keskeisten lainsäädäntömuutosten tulkinta päivittyvissä hakuteoksissa sekä pääsy ajantasaiseen lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön tukevat onnistumistasi työssä. Asiantuntijatekijämme tuottavat käyttöösi myös artikkeleja ajankohtaisista aiheista.

Kirjoittaja Harri Hietala ja Keijo Kaivanto

Tilaa uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje

Juridiikan ja talouden uutiskirje kokoaa uutiset ja ajankohtaiset sisällöt talouden, verotuksen ja juridiikan eri osa-alueista yhteen kirjeeseen. Voit räätälöidä kirjeen sisällön sinua kiinnostavista aihealueista. Uutiskirje ilmestyy joka arkipäivä.

Aiheeseen liittyvää