Tunnuslukuopas

Nettotulos ja nettotulos-%

Mitä nettotulos ja nettotulosprosentti tarkoittavat

Nettotulosta pidetään yleisesti yrityksen varsinaisen toiminnan tuloksena. Se on käytännössä yrityksen omistajille jäävä osuus tilikauden tuloksesta, joka toimii useimmiten mm. voitonjakopäätösten pohjana. Nettotuloksessa ei ole mukana tuloslaskelman satunnaisia eriä ja tilinpäätössiirtoja, joten se ei välttämättä ole sama kuin tuloslaskelman viimeisen rivin voitto tai tappio.

Laskusääntö

Nettotulos = liiketulos +/- rahoituserät +/- verot.

Nettotulos-% = 100 * nettotulos / liikevaihto.

Tulkinta

Positiivinen nettotulos ilmaisee, että yritys on pystynyt selviytymään varsinaisella liiketoiminnallaan lainojen koroista sekä käyttöpääoman ja investointien omarahoituksesta. Nettotuloksen riittävyys ja vaadittava vähimmäistaso määräytyy pääosin yrityksen voitonjakotavoitteiden mukaan. Nettotuloksen tasoa arvioitaessa on hyvä tarkastella esim. oman pääoman tuottoprosenttia. Jos oman pääoman tuotto ylittää 10 %:n tason on nettotulos yleensä vähintäänkin tyydyttävä omistajien näkökulmasta katsottuna.

Luku soveltuu eri toimialojen yritysten keskinäiseen vertailuun selvästi paremmin kuin ylemmät (myyntikate, käyttökate, liiketulos, rahoitustulos) kateluvut.

Pörssin arvostuslukuja (esim. P/E, hinta/tulos) ja osakekohtaista tulosta (EPS) laskettaessa nettotuloksesta (E) vähennetään ns. vähemmistöosuus eli tytäryhtiöiden vähemmistöomistajille kuuluva osuus konsernin tuloksesta.

570x270_tietopalvelut_taloushallinto

Tilinpäätösanalyysi kilpailijan, asiakkaan ja kumppanin arviointiin 

Tilinpäätösanalyysi on kattavat tietopaketti yrityksen tilasta. Näet yhdestä raportista yrityksen luokituksen sekä taloudelliset tiedot. Analyysi sisältää myös vertailudataa toimialan muihin yrityksiin nähden. 

Tutustu Tilinpäätösanalyysiin

Yhditysrekisteri

Yritysten taloudelliset tunnusluvut Exceliin

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, monipuolinen yrityspoiminta on ratkaisusi. Yrityspoimintaan voi sisällyttää kymmeniä poimintakriteereitä ja saat juuri tarpeitasi vastaavat tunnusluvut käyttöösi.

Kysy poiminnasta asiantuntijoiltamme

Sammio