Tunnuslukuopas

Käyttöomaisuusinvestoinnit

Mitä käyttöomaisuusinvestoinnit tarkoittaa

Investoinneilla tarkoitetaan pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden hankintoja. Investointeihin kuuluvat esimerkiksi maa-alueiden, rakennusten, koneiden ja kaluston sekä tytäryhtiöosakkeiden hankinnat. Investointilukuna pyritään yleensä käyttämään bruttolukua, tällöin investoinneista ei vähennetä disinvestointeja eli käyttöomaisuuden myyntejä tai liiketoiminnoista luopumisia.

Nettomääräisiä investointeja voidaan laskea/arvioida tilinpäätöksestä tasearvojen muutosten ja tehtyjen poistojen avulla.

Käyttöomaisuus käsittää pääsääntöisesti aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet sekä sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset.

Huomioitavaa

Yritysten itse ilmoittavat bruttoinvestoinnit eivät välttämättä ole yhtenäisiä, koska kaikki yritykset eivät sisällytä yritysostoja bruttoinvestointeihin. Investoinnit on ilmoitettu myös rahoituslaskelmassa (kassavirtaperusteisesti).

Yhditysrekisteri

Yritysten taloudelliset tunnusluvut Exceliin

Kun haluat vertailla yritysten taloudellisia tunnuslukuja tarkemmin, monipuolinen yrityspoiminta on ratkaisusi. Yrityspoimintaan voi sisällyttää kymmeniä poimintakriteereitä ja saat juuri tarpeitasi vastaavat tunnusluvut käyttöösi.

Kysy poiminnasta asiantuntijoiltamme

570x270_tietopalvelut_taloushallinto

Tilinpäätösanalyysi kilpailijan, asiakkaan ja kumppanin arviointiin 

Tilinpäätösanalyysi on kattavat tietopaketti yrityksen tilasta. Näet yhdestä raportista yrityksen luokituksen sekä taloudelliset tiedot. Analyysi sisältää myös vertailudataa toimialan muihin yrityksiin nähden.

Tutustu Tilinpäätösanalyysiin

Sammio